MOKYKLOJE ATLIEKAMI TYRIMAI IR JŲ DUOMENYS (doc. dr. R. Prakapas) (4 akad. val.)

  • Mokymų tikslas; Ugdyti mokyklų vadovų ir pedagogų gebėjimus analizuoti ir tikslingai panaudoti mokyklos turimus duomenis veiklos kokybės gerinimui, orientuojantis į mokyklos veiklos tobulinimą
  • Mokymų temos: Taikomieji ir moksliniai tyrimai mokyklose; Taikomųjų ir mokslinių tyrimų praktika mokyklose; Mokyklose atliekamų taikomųjų ir mokslinių tyrimų įrankiai ir instrumentai; Mokyklose atliekamų taikomųjų ir mokslinių tyrimų duomenų skaitymas: analizė ir interpretacijos; Mokyklose atliekamų taikomųjų ir mokslinių tyrimų duomenų panaudojimas.
  • Taikomi metodai: Įtraukianti paskaita: Darbas mažose grupėse; Atvejų analizė; Refleksija; Interpretavimas; Diskusija.
  • Mokymai akredituoti pagal Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarką. Išduodami pažymejimai.

Vieta

Mokymų programa

Lektoriai

Doc. dr. Romas Prakapas

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių