Socialinis darbas

ŽALINGŲ ĮPROČIŲ IR SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJA SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOSE ŠEIMOSE
lektorius: teismo medicinos gydytojas Gregoire ABI CHAKER
8 ak. val.

Visi miestai
Daugiau

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI PROBLEMINIAI ASPEKTAI
lektorius: teismo medicinos gydytojas Gregoire ABI CHAKER
8 ak. val.

Visi miestai
Daugiau

SAVIŽUDYBĖS RIZIKOS VEIKSNIAI, PREVENCIJA IR KONTROLĖ SOCIALINIAME DARBE
lektorius: teismo medicinos gydytojas Gregoire ABI CHAKER
8 ak. val.

Visi miestai
Daugiau

SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE IR JO PREVENCIJA
lektorius: teismo medicinos gydytojas Gregoire ABI CHAKER
8 ak. val.

Visi miestai
Daugiau

ŽALINGŲ ĮPROČIŲ VAIKŲ IR PAAUGLIŲ TARPE PAPLITIMO FORMOS, POVEIKIS SVEIKATAI, PREVENCIJA
lektorius: teismo medicinos gydytojas Gregoire ABI CHAKER
8 ak. val.

Visi miestai
Daugiau

POTRAUMINIO STRESO SUTRIKIMAS
lektorius: teismo medicinos gydytojas Gregoire ABI CHAKER
8 ak. val.

Visi miestai
Daugiau

PRIKLAUSOMYBIŲ PSICHOLOGIJA IR GYDYMAS. MOTERŲ PRIKLAUSOMYBĖ ALKOHOLIUI: INDIVIDUALŪS IR SOCIALINIAI VEIKSNIAI
2-4 ak. val.
psichologė N. Bagdonaitė

Nuotoliniai ir kontaktiniai mokymai
Daugiau

Atvejo vadybininko ir socialinio darbuotojo veikla atliekant pagalbos vaikui ir
ar šeimai poreikio vertinimą ir pagalbos plano sudarymą
prof. dr. B. Kairienė
8 akad. val.

Kontaktiniai mokymai
Daugiau

SOCIOEDUKACINIS DARBAS SU PAAUGLIU: KAIP SUPRASTI, PADĖTI, ĮGALINTI
prof. dr. B. Kairienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

TĖVŲ VALDŽIOS IR VAIKO TEISIŲ SANTYKIS: ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS
prof. dr. B. Kairienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

VAIKAS KAIP INFORMACIJOS ŠALTINIS: BENDRAVIMO SU VAIKU YPATUMAI
prof. dr. B. Kairienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

INTERVIZIJOS ATVEJO VADYBININKAMS IR SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS
prof. dr. B. Kairienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

VAIKAS TĖVŲ GINČŲ KONTEKSTE. VAIKO INTERESŲ APSAUGA ATVEJO VADYBOJE
8 ak. val.
lekt. Odeta Intė

Nuotoliniai ir kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

STRESAS IR JO ĮVEIKOS BŪDAI KADIENINIAME DARBE
8 ak. val. lekt. Roberta Petkevičiūtė

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

BENDRAVIMO SU KONFLIKTIŠKOMIS ASMENYBĖMIS YPATUMAI
8 ak. val. lekt. Roberta Petkevičiūtė

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

PSICHOLOGINIS SAUGUMAS SOCIALINIAME DARBE. MOBINGO PREVENCIJA
8 ak. val. lekt. Roberta Petkevičiūtė

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

ATSPARUMO STRESUI UGDYMAS PRITAIKANT KNFLIKTŲ SPRENDIMO STRATEGIJAS
8 ak. val. lekt. Roberta Petkevičiūtė

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

BENDRAVIMAS SU PSICHOLOGINES TRAUMAS PATYRUSIAIS VAIKAIS
8 akad. val.
prof. dr. Aistė Diržytė

Kontaktiniai mokymai
Daugiau

BENDRAVIMO SU PSICHIKOS LIGA SERGANČIU ASMENIU YPATUMAI
8 akad. val.
prof. dr. Aistė Diržytė

Kontaktiniai mokymai
Daugiau

SUPERVIZIJA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRŲ VADOVAMS IR PAVADUOTOJAMS
doc. dr. J. Sadauskas ir prof. dr. Odeta Merfeldaitė
16 ak. val.

DĖMESIO! SUPERVIZIJOS PERKELIAMOS Į 2024 metus
Daugiau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA DIRBANT SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOJE
doc. dr. Marius Laurinaitis
6 akad. val.

Visi miestai arba nuotoliniai
Daugiau

ORGANIZACIJŲ ATSPARUMO UŽTIKRINIMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SEKTORIUJE
8 ak. val.
lekt. Jolita Gečienė

Visi miestai (kontaktiniai/nuotoliu)
Daugiau

LYDERYSTĖ IR GRUPĖS DINAMIKA ATVEJO VADYBOS PROCESE
doc. dr. J. Pivorienė, doc. dr. R. Bardauskienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

HUMANISTINIS POŽIŪRIS SOCIALINIAME DARBE
doc. dr. R. Bardauskienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

SOCIALINIŲ PROBLEMŲ ANALIZĖ IR JŲ SPRENDIMAS
doc. dr. V. Jegelevičienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ LAIKO PLANAVIMAS IR JO VALDYMAS
PROF. DR. V. GUDŽINSKIENĖ
8 AKAD. VAL.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

SUPERVIZIJA SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS
doc. dr. J. Sadauskas, lektorių grupė
16 val.

Visi miestai
Daugiau

SUPERVIZIJA ORGANIZACIJŲ VADOVAMS
prof. dr. O. Merfeldaitė, lektorių grupė
16 val.

Vilnius
Daugiau

MUZIKOS TERAPIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMAS SOCIALINIAME DARBE
doc. dr. J. Šinkūnienė
8 akad. val.

Vilnius
Daugiau

Socialinio darbuotojo veiklos įsivertinimas geresnei veiklos kokybei ir karjerai
doc. dr. G. Žibėnienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

Socialinio darbuotojo gebėjimai planuoti, veikti savarankiškai ir tobulėti - svarbūs veiksniai veiklos kokybei bei karjerai
doc. dr. G. Žibėnienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

Socialinio darbuotojo kompetencijų - gebėjimo bendrauti ir dirbti kartu, aktualijos bei tobulinimas taikant modeliavimą
doc. dr. G. Žibėnienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

Problemų sprendimo, situacijos analizės gebėjimų tobulinimas socialinio darbuotojo veiklos kontekste
doc. dr. G. Žibėnienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS SĖKMĖS IR LAIMĖS SAVIKŪRA
doc. dr. G. Žibėnienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

REFLEKSIJOS METODAI: PAGALBA SAU IR KITIEMS
doc. dr. G. Žibėnienė
8 akad. val.

Vilnius
Daugiau

SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS SOCIALINIAME DARBE
doc. dr. G. Žibėnienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

EDUKACINIŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO YPATUMAI SOCIALINĖSE ĮSTAIGOSE
prof. dr. I. Žemaitaitytė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

SAVANORIŲ MOTYVAVIMAS ILGALAIKEI VEIKLAI
lekt. N. Kurapkaitienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

KOKYBIŠKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIS IR KOKYBĖS VERTINIMO AKTUALUMAS
prof. dr. I. Žemaitaitytė; doc. dr. A. Petrauskienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PATIRIAMI STRESAI IR JŲ PREVENCIJA
prof. dr. V. Gudžinskienė
8 akad. val.

Vilnius
Daugiau

TARPTAUTINĖS SAVANORYSTĖS PERSPEKTYVOS SOC. DARBO SRITYJE
lekt. N. Kurapkaitienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

ASERTYVAUS
POZITYVAUS BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI DIRBANT SU VYRESNIO AMŽIAUS ASMENIMIS
Agata Katkonienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

NAUJAUSIAS BENDROSIOS INTERVENCIJOS MODELIS SOC. DARBE
doc. dr. R. Bardauskienė
8 akad. val.

Vilnius
Daugiau

MEDIACIJA
TARPININKAVIMAS: KAIP PADĖTI KITIEMS SPRĘSTI KONFLIKTĄ?
doc. dr. G. Čiuladienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

EMOCINĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS
prof. dr. V. Gudžinskienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

DEMENCIJA. DARBO METODAI SU AGRESYVIAI BESIELGIANČIAIS ASMENIMIS
doc. dr. A. Petrauskienė
8 akad. val.

Vilnius
Daugiau

DEMENCIJA IR JOS PAVEIKTAS ŽMOGAUS ELGESYS: AGRESIJA IR GLOBĖJŲ
PAGALBOS DARBUOTOJŲ LAIKYSENA
doc. dr. A. Petrauskienė
8 akad. val.

Vilnius
Daugiau

PALIATYVIOS SLAUGOS IR SOCIALINĖS PAGALBOS POREIKIAI IR IŠŠŪKIAI
doc. dr. A. Petrauskienė
8 akad. val.

Vilnius
Daugiau

INOVATYVŪS METODAI DIRBANT SU VYRESNIO AMŽIAUS KLIENTAIS
prof. dr. I. Žemaitaitytė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

VAIKŲ IR JAUNIMO LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMO VEIKLA
doc. dr. J. Šinkūnienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

SAVANORIŲ PRITRAUKIMAS Į SOCIALINIO DARBO LAUKĄ
lekt. N. Kurapkaitienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS VALDYMAS
doc. dr. R. Bardauskienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

SUPERVIZIJA ORGANIZACIJOS KOMANDOMS
prof. dr. O. Merfeldaitė, lektorių grupė
iki 30 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

KOKS KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDAS EFEKTYVIAUSIAS
doc. dr. G. Čiuladienė
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

PROFESINIS PERDEGIMAS IR JO PREVENCIJA
prof. dr. V. GUDŽINSKIENĖ
8 akad. val.

Nuotoliniai/kontaktiniai mokymai (visi miestai)
Daugiau

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Praktiniai mokymai
VAIKO NUOMONĖS IŠKLAUSYMAS MEDIACIJOJE
5 temos-40 akad. val.

Vilnius (Spalio 11,12,18,19,26 dienomis) 550.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių