Teisė

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS NAUJOVĖS IR AKTUALI TEISMŲ PRAKTIKA
doc. dr. A. Novikovas
5 arba 6 akad. val.

Vilnius
Daugiau

IKITEISMINIO ADMINISTRACINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI
prof. dr. E. Bilevičiūtė
8 akad. val.

Vilnius
Daugiau

ADMINISTRACINIŲ AKTŲ TEISĖTUMO TEISMINĖ KONTROLĖ
doc. dr. I. Deviatnikovaitė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS NAUJOVĖS IR AKTUALI TEISMŲ PRAKTIKA
doc. dr. A. Novikovas
5 arba 6 akad. val.

Vilnius
Daugiau

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ
doc. dr. I. Deviatnikovaitė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

TARNYBINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO PROBLEMOS IR AKTUALI TEISMINĖ PRAKTIKA
doc. dr. G. Vilkelis
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

NAUJAUSIŲ LR ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO REDAKCIJŲ YPATUMAI
prof. dr. A. Bakaveckas ir prof. dr. R. Ragulskytė-Markovienė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

EŽT KONVENCIJOS, ES PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJOS ĮTAKA VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PRINCIPAMS
doc dr. I. Deviatnikovaitė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

ES TEISĖS ĮTAKA LIETUVOS ADMINIDSTRACINIŲ SANKCIJŲ SISTEMAI
doc. dr. I. Deviatnikovaitė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

BAUSMIŲ BEI NUOSPRENDŽIŲ BENDRINIMO PROBLEMATIKA LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE
doc. dr. T. Girenis
4 ak. val.

Vilnius
Daugiau

SLAPTŲJŲ TYRIMO VEIKSMŲ BAUDŽIAMAJAME PROCESE TAIKYMAS, DERINIMAS IR JŲ VERTINIMAS
prof. dr. R. Jurka
6 akad. val.

Vilnius
Daugiau

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ DAUGETAS, JO FORMOS, ATRIBOJIMAS NUO PAVIENĖS NUSIKALSTAMOS VEIKOS LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE
doc. dr. T. Girdenis
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

BAUSMIŲ BEI NUOSPRENDŽIŲ BENDRINIMO PROBLEMATIKA LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE
doc. dr. T. Girenis
4 ak. val.

Vilnius
Daugiau

BAUDŽIAMOJO PROCESO, KURIAME DALYVAUJA PAŽEIDŽIAMI ASMENYS, YPATUMAI
prof. dr. J. Zajančkauskienė
8 akad. val.

Vilnius
Daugiau

AKTUALŪS BAUSMĖS SKYRIMO KLAUSIMAI BEI PROBLEMOS LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE
doc. dr. T. Girdenis
4 ak. val.

Vilnius
Daugiau

DARBO SANTYKIŲ YPATUMAI
prof.dr. V. Mačiulaitis
5 akad.val

Vilnius
Daugiau

DARBO IR POILSIO LAIKO TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI, TEISINĖS DARBO ORGANIZAVIMO PROBLEMOS
prof.dr. V. Mačiulaitis
6 akad.val.

Vilnius
Daugiau

DARBO SUTARTČIŲ SUDARYMO, VYKDYMO IR NUTRAUKIMO TEISINIS REG. IR PRAKTINĖS PROBLEMOS
prof.dr. V. Mačiulaitis
8 akad.val.

Vilnius
Daugiau

DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS IR PROCEDŪROS
prof.dr. V. Mačiulaitis
6 akad.val.

Vilnius
Daugiau

VALSTYBĖS ATSAKOMYBĖ UŽ ES TEISĖS PAŽEIDIMUS: KONCEPCINIAI TRŪKUMAI
doc. dr. Loreta Šaltinytė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

LAISVO ASMENŲ JUDĖJIMO ES TEISĖJE AKTUALIJOS
doc. dr. L. Šaltinytė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

ŠEIMOS BYLŲ SU UŽSIENIO ELEMENTU REGLAMENTAVIMAS ES TEISĖJE
doc. dr. L. Augytė-Kamarauskienė
6 akad. val.

Vilnius
Daugiau

ES TEISINGUMO TEISMO IR NACIONALINIŲ TEISMŲ SĄVEIKA: KREIPIMASIS DĖL PREJUDICINIO SPRENDIMO
doc.dr. I. Daukšienė
4 akad.val.

Vilnius
Daugiau

TEISĖ Į VIEŠOJO SEKTORIAUS INFORMACIJĄ ES TEISĖJE
doc. dr. L. Šaltinytė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

ES TEISĖS TAIKYMAS NACIONALINIUOSE TEISMUOSE
doc. dr. I. Daukšienė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

TARPT. TEISMINGUMAS IR TEISMŲ SPRENDIMŲ VYKDYMAS CIVILINĖSE IR KOMERCINĖSE BYLOSE ES
doc. dr. L. Augytė-Kamarauskienė
6 akad. val.

Vilnius
Daugiau

LYGINAMOJO METODO TAIKYMO GALIMYBĖS ADVOKATO PROFESINĖJE VEIKLOJE
doc. dr. V. Jurkevičius
4 akad. val.

Daugiau

AKTUALŪS DAIKTINĖS TEISĖS TAIKYMO KLAUSIMAI
prof. dr. R. Birštonas
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

UAB AKCIJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SANDORIŲ YPATUMAI
prof. dr. V. Bitė
6 ak. val.

Vilnius
Daugiau

AKTUALIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PROBLEMOS
prof. dr. S. Drukteinienė
6 akad.val.

Vilnius
Daugiau

AKTUALŪS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO KLAUSIMAI
prof. dr. V. Bitė
5 akad. val.

Vilnius
Daugiau

ĮRODYMAI IR ĮRODINĖJIMAS CIVILINIAME PROCESE
doc. dr. Ž. Terebeiza
4 ak. val.

Vilnius
Daugiau

AKTUALŪS ATSTOVAVIMO INSTITUTO CIVILINĖJE TEISĖJE KLAUSIMAI
doc. dr. V. Jurkevičius
8 ak. val.

Vilnius
Daugiau

ŠEIMOS TEISĖS NORMŲ TAIKYMAS TEISMŲ PRAKTIKOJE
prof. dr. I. Kudinavičiūtė-Michailovienė
4 akad.val.

Vilnius
Daugiau

NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKSMAI
prof. dr. R. Moisejevas
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

ŽALOS ATLYGINIMAS UŽ KONKURENCIJOS TEISĖS PAŽEIDIMUS
prof. dr. R. Moisejevas
4 ak. val.

Vilnius
Daugiau

VERTIKALIŲJŲ SUSITARIMŲ REGLAMENTAVIMAS KONKURENCIJOS TEISĖJE
prof. dr. R. Moisejevas
4 ak. val.

Vilnius
Daugiau

KONCENTRACIJŲ PRIEŽIŪRA
prof. dr. R. Moisejevas
4 ak. val.

Vilnius
Daugiau

KLAIDINANTI IR NELEIDŽIAMA LYGINAMOJI REKLAMA
prof. dr. R. Moisejevas
4 ak. val.

Vilnius
Daugiau

ADVOKATAS MEDIACIJOJE: VAIDMUO IR DALYVAVIMO YPATUMAI
doc. dr. N. Kaminskienė ir doc. dr. A. Tvaronavičienė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

AKTUALŪS AUTORIŲ TEISĖS TAIKYMO KLAUSIMAI IR NAUJOVĖS
prof. dr. R. Birštonas
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI IR TEISMŲ PRAKTIKA
doc. dr. E. Klimas
4akad. val.

Vilnius
Daugiau

VALSTYBINĖS ŽEMĖS PARDAVIMAS IR NUOMA: TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI IR TEISMŲ PRAKTIKA
doc. dr. E. Klimas
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

GINČAI DĖL SKLYPŲ RIBŲ IR BENDRATURČIŲ GINČAI
doc. dr. E. Klimas
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

EDUKACINIŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO YPATUMAI SOCIALINĖSE ĮSTAIGOSE
prof. dr. I. Žemaitaitytė
8 akad. val.

Visi miestai 40.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių