Švietimas

KĄ TEISMO MEDICINOS GYDYTOJAS ŽINO APIE ALKOHOLĮ, RŪKYMĄ, NARKOTIKUS?
lektorius: teismo medicinos gydytojas Gregoire ABI CHAKER
2-4 ak. val.

Vilnius, Kaunas, kiti miestai
Daugiau

BENDRADARBIAVIMO GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS MOKYKLOS BENDRUOMENĖJE, SIEKIANT SĖKMINGAI UGDYTI IR TELKTI MOKYKLOS BENDRUOMENĘ
doc. dr. G. Žibėnienė
40 akad. val.

Daugiau

MOKINIO MOTYVACIJA, MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMAS IR ASMENINĖS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMAS
doc. dr. G. Žibėnienė
40 akad. val.

Daugiau

REFLEKSIJOS IR ĮSIVERTINIMO TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO TURINĮ, SIEKIANT GERESNIO MOKINIO PAŽINIMO IR ASMENYBĖS ŪGTIES
doc. dr. G. Žibėnienė
40 akad. val.

Daugiau

MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS BEI BRANDŽIOS ASMENYBĖS UGDYMAS MOKYKLOJE
doc. dr. Gintautė Žibėnienė
40 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

ANTIKORUPCINIS UGDYMAS MOKYKLOJE
doc. dr. Andrius Sprindžiūnas
8 AKAD. VAL

Daugiau

PEDAGOGŲ LAIKO PLANAVIMAS IR JO VALDYMAS
prof. dr. Vida Gudžinskienė
8 AKAD. VAL.

Daugiau

SUPERVIZIJA. GRUPINĖS SUPERVIZIJOS PEDAGOGAMS
prof. dr. O. Merfeldaitė, lektorių grupė
30 akad. val.

Vilnius
Daugiau

TIKSLINGAS KARJEROS UGDYMAS PRASIDEDA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE
doc. dr. A. Valantinas
6 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

MOKYKLOJE ATLIEKAMI TYRIMAI IR JŲ DUOMENYS
doc. dr. R. Prakapas
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

BRANDOS DARBAS: PAGRINDINIAI PRINCIPAI IR ĮGYVENDINIMAS
prof. dr. V. Indrašienė
6 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

EMOCINĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS
prof. dr. V. Gudžinskienė
8 akad. val. arba 20 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

SITUACIJOS ANALIZĖ IR PROBLEMOS SPRENDIMO STRATEGIJOS
doc. dr. G. Žibėnienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

UGDYMO INOVACIJŲ TAIKYMAS
dr. D. Penkauskienė, lektorių grupė
6, 12 arba 18 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

SOCIALINIAI TINKLAI: KAIP JUOSE MOKYTIS IR KO APIE JUOS MOKYTI?
doc. dr. G. Žemaitaitienė
4 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

MOKYTOJŲ EMPATIŠKUMO DIDINIMAS PEDAGOGINIO BENDRAVIMO PROCESE
doc. dr. A. Valantinas
6 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

NEUROMOKSLU GRĮSTAS BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ LYTINIS BRENDIMAS
dr. L. Vencė
6 akad. val.

Vilnius
Daugiau

TESTŲ TEORIJOS ĮVADAS
doc. dr. J. Dudaitė
3 akad. val.

Vilnius
Daugiau

KAIP MOKOSI SMEGENYS
dr. L. Vencė
6 akad. val.

Vilnius
Daugiau

ŠIUOLAIKINIŲ MOKYMO
SI METODŲ TAIKYMAS Z KARTOS MOKINIAMAS
doc. dr. G. Žibėnienė
6-8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

ASMENS PASIEKIMŲ VERTINIMO METODŲ PARINKIMAS IR TAIKYMAS
prof. dr. V. Indrašienė
6 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

METODAI ĮVAIRIEMS VAIKO MOKYMOSI SUNKUMAMS ĮVEIKTI
doc. dr. G. Žibėnienė
8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

DISKRIMINACIJA ŠVIETIMO SRITYJE: GEROJI PRAKTIKA, TENDENCIJOS IR PERSPEKTYVOS
doc. dr. V. Dambrava
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

TĖVŲ ĮTRAUKIMAS Į VAIKŲ UGDYMĄ MOKYKLOJE: KAS PADEDA IR KAS TRUKDO?
doc. dr. A. Valantinas
6 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

AKADEMINIS RAŠTINGUMAS
doc. dr. G. Žemaitaitienė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS SKIRTINGAIS PREZENTAVIMO ĮRANKIAIS IR FORMOMIS
doc. dr. G. Žemaitaitienė
4 akad. val.

Vilnius
Daugiau

REFLEKSIJOS IR ĮSIVERTINIMO METODAI ASMENS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS STEBĖSENAI
doc. dr. G. Žibėnienė
6-8 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

MOKSLINĖ TIRIAMOJI VEIKLA UGDYMO INSTITUCIJOJE
doc. dr. R. Prakapas, lektorių grupė
40 akad. val.

Visi miestai
Daugiau

TESTŲ TEORIJA. FILOSOFIJA IR MANIPULIACIJOS
doc. dr. J. Dudaitė
2 akad. val.

Vilnius
Daugiau

BENDRIEJI ŠVIETIMO TEISĖS ASPEKTAI
doc. dr. V. Vasiliauskienė ir prof. dr. B. Pranevičienė
8 ak. val.

Visi miestai
Daugiau

MOKYTOJO PADĖTIS, UŽTIKRINANT VAIKO TEISĘ Į SAUGIĄ APLINKĄ UGDYMO PROCESE
dr. A. Margevičiūtė
8 ak. val.

Visi miesta
Daugiau

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAREIGOS UŽTIKRINANT APSAUGĄ NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE
dr. R. Jakštienė
8 ak. val.

Visi miestai
Daugiau

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ATSAKOMYBĖS UŽ MOKSLEIVIŲ PADARYTĄ ŽALĄ YPATUMAI
lekt. K. Mikalauskaitė-Šostakienė
8 ak. val.

Visi miesta
Daugiau

MOKSLINĖS INFORMACIJOS PAIEŠKA ELEKTRONINIUOSE IŠTEKLIUOSE
Lekt. A. Olechnovičius
4 ak. val.

Visi miestai
Daugiau

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIACIJOS SIMULIACIJA
mediatorė Indrė Korsakovienė
4 ak.val.

Vilnius 50.00 €
Daugiau

MEDIACIJOS MOKYMAI PRADEDANTIEMS
5 temos-40 akad. val.

(2024 rugpjūčio 31, rugsėjo 7, 14, 21, 28 d.). 500.00 €
Daugiau

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Praktiniai mokymai
VAIKO NUOMONĖS IŠKLAUSYMAS MEDIACIJOJE
5 temos-40 akad. val.

Vilnius (Spalio 11,12,18,19,26 dienomis) 550.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių