MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS BEI BRANDŽIOS ASMENYBĖS UGDYMAS MOKYKLOJE (doc. dr. Gintautė Žibėnienė) (40 akad. val.)

Kviečiame į nuotolinius ir/arba kontaktinius mokymus švietimo įstaigų pedagogus!

Tema: „Mokinio individualios pažangos stebėjimas bei brandžios asmenybės ugdymas mokykloje"
Trukmė: 40 akad. val.

​* Mokymai organizuojamai tikslingai vienos švietimo įstaigos (ir jos padalinių) bendruomenei. Apima tikslinę švietimo įstaigos situacijos analizę (mokinio individualios pažangos ir pasiekimų aspektu), pokyčių aktualijų išryškinimą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į mokyklos specifiką.


Tikslinė grupė: gimnazijų, progimnazijų bendruomenės, taip pat pradinių mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo įstaigų bendruomenės.

Mokymų siekiami tikslai:
1.Sukurti prielaidas kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimui ir brandžios asmenybės augimui, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymo(si).
2. Susikurti mokinių asmeninės pasiekimų ir pažangos vertinimo, įsivertinimo, stebėjimo ir fiksavimo modelį.
 
Mokymų temos:
  • Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimas: tinkamiausios praktikos paieška”;
  • Mokinio individualios pažangos stebėjimo, asmeninių pasiekimų ir pažangos įsivertinimo modelis mokykloje”;
  • Metodinės praktikos klasės auklėtojui ugdant brandžią asmenybę: pažinti, pripažinti, įkvėpti, reflektuoti”;
  • Konsultavimas pagal mokyklos poreikį (susijusios su tematika konsultacijos, dokumentų atnaujinimas, rengimas, priedų sukūrimas ir pan.).
 
Kaina grupei nuo 1300 eur.
 
 
Daugiau informacijos apie mokymus – mokymų programoje.

Vieta

Mokymų programa

Lektoriai

Doc. dr. Gintautė Žibėnienė

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių