REFLEKSIJOS IR ĮSIVERTINIMO TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO TURINĮ, SIEKIANT GERESNIO MOKINIO PAŽINIMO IR ASMENYBĖS ŪGTIES (doc. dr. G. Žibėnienė) (40 akad. val.)

Kviečiame į nuotolinius ​ir/arba kontaktinius mokymus švietimo įstaigų pedagogus!
 

Tema: "Refleksijos ir įsivertinimo tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį, siekiant geresnio mokinio pažinimo ir asmenybės ūgties" 
Trukmė: 40 akad.val.

 ​  Mokymai organizuojamai tikslingai vienos švietimo įstaigos (ir jos padalinių) bendruomenei, ar apsijungus kelioms švietimo įstaigoms. Nuotoliniams seminarams sukuriama nuoroda Mokyklos bendruomenei patogiausiai aplinkai. Mokymai gali būti skaidomi į atskiras temas, kurios išdėstomos patogiu laikotarpiu, pvz. kas 2 savaitės ar 2 mėn.
Pastaba: tematika atitinka ŠMM ministro įsakymu patvirtintus 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (1.2. ir 2.1.) mokyklų bendruomenėms.

Tikslinė grupė: gimnazijų, progimnazijų bendruomenės, taip pat pradinių mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo įstaigų bendruomenės.

Siekiami tikslai:

1. Metodiškai parinkti ir taikyti įvairius refleksijos, įsivertinimo metodus, tinkamus pažangos stebėsenai, apimant skirtingus refleksijos lygmenis bei aspektus.

2. Taikyti klasės auklėtojo veikloje tinkamas metodines praktikas brandžios asmenybės ugdymui(si).

3. Aptarti refleksijos, įsivertinimo praktikas ir gebėti į(si)vertinti refleksijos kompetenciją.

Mokymų modulį sudaro:

  • Refleksija ir įsivertinimas šiuolaikinėje mokykloje (refleksija pagal skirtingus lygmenis, aspektus), refleksyvaus mokymosi aktualijos bei refleksijos kompetencijos į(si)vertinimas.
  • Refleksijos ir įsivertinimo metodai šiuolaikinėje mokykloje (mokytojo, klasės auklėtojo, mokinio ir kt. veiklose).
  • Pusšimtis metodinių praktikų klasės auklėtojui ugdant brandžią asmenybę: pažinti, pripažinti, įkvėpti, reflektuoti.
  • Konsultavimas pagal Mokyklos poreikį (susijusios su tematika konsultacijos, metodinė parama).
 
Kaina grupei nuo 1300 eur.
Daugiau informacijos elektroniniu paštu: kursai@mruni.eu

Vieta

Mokymų programa

Lektoriai

Doc. dr. Gintautė Žibėnienė

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Praktiniai mokymai
VAIKO NUOMONĖS IŠKLAUSYMAS MEDIACIJOJE
5 temos-40 akad. val.

Vilnius (Spalio 11,12,18,19,26 dienomis) 550.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių