BENDRADARBIAVIMO GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS MOKYKLOS BENDRUOMENĖJE, SIEKIANT SĖKMINGAI UGDYTI IR TELKTI MOKYKLOS BENDRUOMENĘ (doc. dr. G. Žibėnienė) (40 akad. val.)

Kviečiame į nuotolinius ​ir/arba kontaktinius mokymus švietimo įstaigų pedagogus!
 

Tema: "Bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimas mokyklos bendruomenėje, siekiant sėkmingai ugdyti ir telkti mokyklos bendruomenę"
Trukmė: 40 akad.val.

Mokymai organizuojamai tikslingai vienos švietimo įstaigos (ir jos padalinių) bendruomenei, ar apsijungus kelioms švietimo įstaigoms. Nuotoliniams seminarams sukuriama nuoroda Mokyklos bendruomenei patogiausiai aplinkai. Mokymai gali būti skaidomi į atskiras temas, kurios išdėstomos patogiu laikotarpiu, pvz. kas 2 savaitės ar 2 mėn.

Pastaba: tematika atitinka ŠMM ministro įsakymu patvirtintus 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (2.2. ir 2.3.) mokyklų bendruomenėms.

Tikslinė grupė: gimnazijų, progimnazijų bendruomenės, taip pat pradinių mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo įstaigų bendruomenės.

Siekiami tikslai:
1. Tobulinti bendradarbiavimą mokyklos bendruomenėje, mokymąsi bendradarbiaujant,.
2. Tikslingai pasirinkti ir taikyti kolegialaus grįžtamojo ryšio modelį.
3. Taikyti pedagogo savirefleksijos praktikas, pasirenkant įvairius metodus, lygmenis, tobulinti reflektavimo kompetenciją.

Mokymų modulį sudaro:
  • Bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje: tobulinimas ir refleksija. Mokymosi bendradarbiaujant taikymas ugdymo(si) rezultatų gerinimui, savitarpio supratimui, organizacijos kultūros puoselėjimui.
  • Kolegialus grįžtamasis ryšys, kaip pedagogų tarpusavio paramos, refleksijos ir tobulėjimo priemonė.
  • Pedagogo savirefleksija, kaip profesinio tobulėjimo priemonė.
 
Kaina grupei nuo 1300 eur.
Daugiau informacijos elektroniniu paštu: kursai@mruni.eu

Vieta

Mokymų programa

Lektoriai

Doc. dr. Gintautė Žibėnienė

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių