MOKINIO MOTYVACIJA, MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMAS IR ASMENINĖS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMAS (doc. dr. G. Žibėnienė) (40 akad. val.)

Kviečiame į nuotolinius ​ir/arba kontaktinius mokymus švietimo įstaigų pedagogus!
 

Tema: "Mokinio motyvacija, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas ir asmeninės pažangos įsivertinimas"
Trukmė: 40 akad.val.

Mokymai organizuojamai tikslingai vienos švietimo įstaigos (ir jos padalinių) bendruomenei, ar apsijungus kelioms švietimo įstaigoms. Nuotoliniams seminarams sukuriama nuoroda Mokyklos bendruomenei patogiausiai aplinkai. Mokymai gali būti skaidomi į atskiras temas, kurios išdėstomos patogiu laikotarpiu, pvz. kas 2 savaitės ar 2 mėn.

Pastaba: tematika atitinka ŠMM ministro įsakymu patvirtintus 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (1.2. ir 2.1.) mokyklų bendruomenėms.
 

Tikslinė grupė: gimnazijų, progimnazijų bendruomenės.

Siekiami tikslai:
1. Metodiškai parinkti ir taikyti įvairius refleksijos, įsivertinimo metodus, apimant skirtingus refleksijos lygmenis bei aspektus.
2. Taikyti įvairias klasės auklėtojo veikloje tinkamas metodines praktikas brandžios asmenybės ugdymui(si).
3. Aptarti refleksijos, įsivertinimo praktikas ir gebėti į(si)vertinti refleksijos kompetenciją.

Mokymų modulį sudaro:
  • Mokinių motyvacija: problematika, teoriniai ir praktiniai aspektai.
  • Mokymosi prasmės įsisąmoninimas.
  • Mokymosi planavimas, dėmesio, laiko valdymas bei tikslų uždavinių kėlimas ir stebėsena (apimant COVID-19 situacijos ypatumus ir aktualijas).
  • Veiksmingas mokymasis ir mokymosi praktikų, metodų, IT įrankių pasirinkimas.
  • Refleksyvaus mokymosi aktualijos, asmeninės mokymosi refleksijos metodai bei įsivertinimas, pagal skirtingus kriterijų tipus.
  • Konsultavimas pagal Mokyklos poreikį (susijusios su tematika konsultacijos, metodinė parama).
 
Kaina grupei nuo 1300 eur.
Daugiau informacijos elektroniniu paštu: kursai@mruni.eu

 

Vieta

Mokymų programa

Lektoriai

Doc. dr. Gintautė Žibėnienė

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių