REFLEKSIJOS IR ĮSIVERTINIMO METODAI ASMENS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS STEBĖSENAI (doc. dr. G. Žibėnienė) (6-8 akad. val.)

  • Kviečiame Jūsų švietimo įstaigą pasirinkti akredituotus 6-8 akad. val. trukmės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymus.
     
  • Asmens (mokinių) pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vienas iš svarbių akcentų mokykloje, kai siekiama sėkmingesnės mokinio brandos, geresnių mokymo(si) rezultatų, atliepiamos Geros mokyklos koncepcijos aktualijos.
     
  • Programa yra orientuota į asmens (mokinių) pasiekimų bei pažangos stebėjimo ugdymo procese tobulinimą, aptariant praktinius aspektus, refleksijos ir įsivertinimo metodų taikymą. Seminaro dalyviai aptars kaip organizuoti ir tobulinti mokinių pasiekimų ir individualios pažaIšduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.ngos stebėjimą, susipažins ir išbandys įvairius metodus.
     
  • Mokymus veda doc. dr. Gintautė Žibėnienė - vadovėlių (Šiuolaikinė didaktika, 2017; Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas, 2014) bei kitų metodinių priemonių autorė. Bendraautorė tyrimo "Bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės pažangos samprata, orientuojanti į "Geros mokyklos koncepciją", NMVA, 2018).

Vieta

Mokymų programa

Lektoriai

Doc. dr. Gintautė Žibėnienė

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių