ADMINISTRACINIŲ AKTŲ TEISĖTUMO TEISMINĖ KONTROLĖ (doc. dr. I. Deviatnikovaitė) (4 akad. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo profesinei veiklai

  • Viena dažniausiai administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų kategorija – ginčai, kylantys dėl administracinių teisės aktų teisėtumo. Itin daug ginčų kyla dėl individualių administracinių aktų atitikties Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, nustatant ar priimtas aktas yra tinkamai teisiškai ir faktiškai motyvuotas. Kadangi individualių administracinių aktų teisėtumas priklauso nuo konkrečios administracinės procedūros, viešojo administravimo teisinių santykių, svarbu kiekvienu atveju tinkamai įvertinti, kaip įstatyme numatyti reikalavimai turi būti taikomi. Pastaruoju metu vis daugiau ginčų kyla iš administracinių sutarčių. Kadangi teisės aktai nenustato konkrečių reikalavimų tokioms sutartims, svarbu įvertinti teismų praktikos suformuluotus jų vertinimo kriterijus, jų aiškinimo, taikymo tendencijas. Ginčai, kylantys dėl norminių aktų teisėtumo sukelia praktinių teisės taikymo problemų, vertinant jų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams.

    Mokymų tikslas – supažindinti su teismų praktikos suformuluotais administracinių teisės aktų vertinimo kriterijais, jų aiškinimo, taikymo tendencijomis ir įgalinti tinkamai taikyti teisės aktų ir teismų praktikos reikalavimus šioje srityje praktinėje veikloje.
    Uždaviniai:
  • Suteikti žinių apie reikalavimus, keliamus individualiems administraciniams aktams;
  • Suteikti žinių apie praktines administracinių sutarčių aiškinimo, taikymo problemas ir norminių teisės aktų teisėtumo kontrolę;
  • Ugdyti gebėjimą tinkamai taikyti teisės aktų reikalavimus administraciniams aktams;
  • Ugdyti gebėjimą analizuoti ir priimti tinkamus sprendimus vertinant administracinių teisės aktų teisėtumą, nustatyti galimas jų teisėtumo kontrolės problemas

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. Reikalavimai individualiems administraciniams aktams, pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį.
2. Administracinių teismų jurisprudencijos, vertinant individualių administracinių aktų teisėtumą, apžvalga;
3. Reikalavimai taikomi norminiams teisės aktams;
4. Administracinių teismų jurisprudencijos, vertinant norminių teisės aktų teisėtumą, apžvalga;
5. Administracinės sutartys (samprata, aiškinimas, atskyrimas nuo civilinių sutarčių);
6. Administracinių teismų jurisprudencijos, vertinant administracines sutartis, apžvalga.

 

Lektoriai

Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė

Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės instituto docentė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

VAIKO INTERESŲ APSAUGA MEDIACIJOJE
lekt. O. Intė
8 akad. val.

Nuotoliniai mokymai 100.00 €
Daugiau

ATLEIDIMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS: PRAKTIKA, PROBLEMINIAI ASPEKTAI
doc. dr. T. Girdenis
4 ak. val.

Nuotoliniai mokymai 50.00 €
Daugiau

ŠEIMOS MEDIACIJOS YPATUMAI, KAI GINČO ŠALIŲ SANTYKIUOSE YRA SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE POŽYMIŲ
16 akad. val.

Nuotoliniai mokymai 200.00 €
Daugiau

VAIKAS KAIP INFORMACIJOS ŠALTINIS: BENDRAVIMO SU VAIKU YPATUMAI
prof. dr. B. Kairienė
8 akad. val.

Nuotoliniai mokymai 40.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių