EŽT KONVENCIJOS, ES PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJOS ĮTAKA VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PRINCIPAMS (prof dr. I. Deviatnikovaitė) (4 akad. val.)

Mokymai ,,Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ES pagrindinių teisių chartijos įtaka viešojo administravimo principams".
Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai
  • Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK) vis dažniau taikoma administracinių teismų jurisprudencijoje. Konvencijoje nustatytos pagrindinės teisės ir laisvės yra itin svarbios viešojo administravimo subjektams priimant neigiamas teisines pasekmes asmenims sukeliančius sprendimus, todėl svarbu tinkamai įvertinti jos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) jurisprudenciją viešojo administravimo srityje. ES pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis užtikrina teisę į gerą administravimą, kuris yra esminis principas, vertinant viešojo administravimo subjektų veiksmus ES ir nacionalinės teisės kontekste. Administracinių teismų jurisprudencijoje pastebima, kad teismai vis dažniau remiasi ES pagrindinių teisių chartijos nuostatomis, vertindami viešojo administravimo subjektų veiksmus, todėl svarbu tinkamai aiškinti ir taikyti Chartijos nuostatas, skirtas viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo kontrolei.

    Mokymų tikslas – supažindinti su EŽTT jurisprudencija viešojo administravimo srityje bei ES pagrindinių teisių chartijos taikymo specifika šioje srityje bei įgalinti tinkamai aiškinti ir taikyti EŽTK ir Chartijos nuostatas, susijusias su viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo kontrole.
    Uždaviniai:
  • Suteikti žinių apie EŽTK ir ES pagrindinių teisių chartijos taikymo problemas dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų kontrolės;
  • Apžvelgti Lietuvos administracinių teismų, EŽTT, ESTT jurisprudenciją taikant minėtus tarptautinės teisės šaltinius;
  • Ugdyti gebėjimą tinkamai taikyti EŽTK ir ES pagrindinių teisių chartijos nuostatas, susijusias su viešojo administravimo subjektų veikla;
  • Ugdyti gebėjimą analizuoti ir priimti tinkamus sprendimus įvairiose praktinėse situacijose.

 

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymas viešojo administravimo subjektams priimant administracinius aktus;
2. ES pagrindinių teisių chartijos įtaka viešojo administravimo subjektams priimant administracinius aktus;
3. ES pagrindinių teisių chartijos įtaka taikant pagrindinius viešojo administravimo principus.

Lektoriai

prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė

Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesorė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių