NAUJAUSIŲ LR ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO REDAKCIJŲ YPATUMAI (prof. dr. A. Bakaveckas ir prof. dr. R. Ragulskytė-Markovienė) (4 akad. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo profesinei veiklai
  • Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metais keletą kartų pildė ir keitė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą (2018 m. birželio 30 d. įstatymas Nr. XIII-1434, 2018 m. gruodžio 20 d. įstatymas Nr. XIII-1833, 2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1848, 2018 m. gruodžio 20 d. įstatymas Nr. XIII-1834). Naujosiomis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo redakcijomis pakeista ir papildyta nemaža dalis nuostatų, susijusių su procesinių santykių reglamentavimu tiek pirmosios instancijos administraciniame teisme, tiek ir apeliacinėje instancijoje. Įstatymas papildytas nauju procesiniu institutu, t. y. teismine mediacija administracinėse bylose. Atlikti ir kiti įstatymo pakeitimai, kurie neabejotinai aktualūs visiems administracinio proceso dalyviams.

    Mokymų tikslas – supažindinti su naujausios Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcijos ypatumais ir įgalinti tinkamai ją taikyti praktinėje veikloje.
    Uždaviniai:
  • suteikti žinių apie naują teisinį reglamentavimą;
  • ugdyti gebėjimą tinkamai taikyti naujosios įstatymo redakcijos nuostatas praktinėje advokato veikloje;
  • ugdyti gebėjimą analizuoti ir priimti tinkamus sprendimus įvairiose praktinėse situacijose.

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. ABTĮ pakeitimai, susiję su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prašymų kreiptis į kompetentingą Europos Sąjungos teisiminę instituciją nagrinėjimu;
2. Naujoji bylinėjimosi išlaidų atlyginimo administracinėse bylose tvarka, taip pat apygardos (regionų) administracinių teismų sprendimų apskundimo tvarka, papildyta reiklavimo užtikrinimo priemonių taikymo tvarka;
3. ABTĮ pakeitimai ir papildymai, susiję su asmenimis, kurių konfidencialumas užtikrintas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
4. Teisminė mediacija administracinėse bylose;
5. Aptarti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, susijusią su anksčiau minėtų pakeitimų ir papildymų taikymu.

Lektoriai

prof. dr. Audrius Bakaveckas

Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesorius, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas.

prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė

Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesorė, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

VAIKO INTERESŲ APSAUGA MEDIACIJOJE
lekt. O. Intė
8 akad. val.

Nuotoliniai mokymai 100.00 €
Daugiau

ATLEIDIMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS: PRAKTIKA, PROBLEMINIAI ASPEKTAI
doc. dr. T. Girdenis
4 ak. val.

Nuotoliniai mokymai 50.00 €
Daugiau

ŠEIMOS MEDIACIJOS YPATUMAI, KAI GINČO ŠALIŲ SANTYKIUOSE YRA SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE POŽYMIŲ
16 akad. val.

Nuotoliniai mokymai 200.00 €
Daugiau

VAIKAS KAIP INFORMACIJOS ŠALTINIS: BENDRAVIMO SU VAIKU YPATUMAI
prof. dr. B. Kairienė
8 akad. val.

Nuotoliniai mokymai 40.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių