DARBO SANTYKIŲ YPATUMAI (prof.dr. V. Mačiulaitis) (5 akad.val)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai
 • Šių mokymu metu analizuojami darbo santykių, susiklostančių tarp specifinių darbo teisinių santykių subjektų ypatumai.
 • Išimtinis teisinis reguliavimas yra sudėtingas ir reikalaujantis papildomų žinių identifikuojant galimas teisines bei praktines problemas. Darbo santykių ypatumų išmanymas advokatams bei jų padėjėjams padės tinkamai konsultuoti klientus bei sumažinti galimų darbo ginčų tikimybę. Be to, ypatingas dėmesys bus skiriamas besikeičiančiam darbo teisinių santykių reguliavimui, naujos teisinės praktikos formavimo tendencijoms.
   
 • Prof. dr. Vilius Mačiulaitis Mykolo Romerio teisės mokykloje dirba nuo 2008 metų. Moksliniai interesai yra darbo teisė, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo bei nutraukimo problematika, netipinės užimtumo formos, įmonių, verslo ar jų dalių perdavimo teisinio reguliavimo problematika, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Dr. Vilius Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija). 2012-2014 m. ėjo Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Šiuo metu užsiima advokato praktika. Dr. Vilius Mačiulaitis kaip ekspertas yra dalyvavęs Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), Europos Komisijos Teisės aktų įgyvendinimo, Darbuotojų komandiravimo komitetuose ir darbo grupėse, Regioplan (Nyderlandai, Belgija) tyrimuose, susijusiuose su nedeklaruoto darbo problematika (2010-2011). Taip pat kaip ekspertas Europos Komisijos buvo kviečiamas dalyvauti Estijos (2009) ir Latvijos (2011) darbuotojų saugos ir sveikatos, bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų priežiūros sistemų vertinime.

Birželio 7 d. 9:00-12:45 val. Kaina 45 eur.

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

 1. Vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumai, vadovaujančių darbuotojo teisinis statusas darbo teisiniuose santykiuose;
 2. Darbo sutarties su vadovaujančiais darbuotojais vykdymo ir pasibaigimo ypatumai;
 3. Darbuotojo komandiravimas, komandiruojamųjų darbuotojų darbo santykių ypatumai;
 4. Garantijos komandiruojamiesiems darbuotojams;
 5. Užsienio darbdavio darbuotojų sąlygų užtikrinimas;
 6. Darbo santykių ypatumai mažose įmonėse, išimtys iš bendrųjų darbo santykius reglamentuojančių normų

Lektoriai

Prof. dr. Vilius Mačiulaitis

Mykolo Romerio teisės mokyklos, Privatinės teisės instituto profesorius.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių