ES TEISINGUMO TEISMO IR NACIONALINIŲ TEISMŲ SĄVEIKA: KREIPIMASIS DĖL PREJUDICINIO SPRENDIMO (doc.dr. I. Daukšienė) (4 akad.val.)

  • Mokymai ,,ES Teisingumo teismo ir nacionalinių teismų sąveika. Nacionalinių teismų kreipimasis į Teisingumo teismą dėl prejudicinio sprendimo"
    Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo profesinei veiklai
  • Lietuvos nacionaliniai teismai yra laikomi ir ES teismais, kadangi jie ne tik taiko ES teisę, bet ir privalo užtikrinti jos teisinį veiksmingumą. Tinkamas ES teisės taikymas teismuose nėra atsiejamas nuo nacionalinių teismų teisės, o tam tikrais atvejais ir pareigos, kreiptis į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo. Prejudicinios sprendimo procedūra yra itin svarbi, kadangi jos pagalba yra užtikrinamas vienodas ES teisės aiškinimas ir taikymas visoje ES erdvėje. Nacionaliniai teismai, turėdami jurisdikciją taikyti ES teisės normas, neturi jurisdikcijos jų aiškinti bei spręsti dėl galiojimo. Tačiau Lietuvos teismų praktika rodo, kad Lietuvos teismai vangiai naudojasi prejudicinio sprendimo procedūra, nors dažnai tokio kreipimosi reikalingumas būna akivaizdus. Iš dalies toks teismų neaktyvumas yra paaiškinamas kaip nepakankamas prejudicinio sprendimo procedūros ir pačios ES teisės sistemos išmanymas. Iš kitos pusės, nors kreipimosi prerogatyva naudojasi nacionaliniai teismai, svarbus vaidmuo, įtikinant teismą dėl kreipimosi reikalingumo, tenka advokatams. Matydami, kad jų atstovaujamai ginčo šaliai, prejudicinis sprendimas padėtų apginti galimai pažeistas teises ir kad prejudicinis kreipimasis yra būtinas, advokatai turi argumentuotai įtikinti nacionalinį teismą dėl kreipimosi reikalingumo bei nurodyti kreipimosi klausimus. Toks advokatų aktyvumas, reikalaujantis ES teisės sistemos išmanymo, neabejotinai prisidėtų prie veiksmingesnė jų atstovaujamų asmenų teisių gynybos. Pažymėtina, kad nacionaliniam teismui pažeidus kreipimosi pareigą, privačiam asmeniui atsiranda teisinės galimybės ginti savo teises, pasinaudojant ESTT suformuluotai valstybės atsakomybės doktrinai. Taigi advokatams bei jų padėjėjams itin naudinga išmanyti prejudicinio sprendimo procedūros specifiką. Tai nėra lengva, todėl kad ši procedūra tik abstrakčiai reglamentuota SESV 267 str. Pilnas ir gilus šios procedūros išmanymas reikalauja aktualios ESTT praktikos analizės.
     

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. ES teismų sistema ir jos reforma;
2. Privačių asmenų teisė tiesiogiai kreiptis į ES teismus. ESTT ir nacionalinių teismų jurisdikcijos atskyrimas.
3. Nacionalinio teismo kreipimasis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą: prejudicinio sprendimo paskirtis ir objektas, nacionalinio teismo sąvoka pagal SESV 267 str., nacionalinio teismo teisė ir pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą, pareigos kreiptis pažeidimo teisinės pasekmės, prejudicinio sprendimo teisinė galia.
4. Formalūs reikalavimai prejudiciniam prašymui.

Lektoriai

Doc.dr. Inga Daukšienė

Mykolo Romerio teisės mokyklos, Viešosios teisės instituto docentė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių