AKTUALŪS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO KLAUSIMAI (prof. dr. V. Bitė) (5 akad. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai
 

  • Mokymų metu supažindinama su bendrovės įstatinio kapitalo didinimo ypatumais (būdais, formomis, finansinės pagalbos teikimo bendrovės akcijoms įsigyti apribojimais, akcininkų teisių užtikrinimo reikalavimais ir t.t.) bei formuojamą teismų praktiką šioje srityje, taip pat problemomis, kylančiomis ar tikėtinomis teisinėje praktikoje, kurios aktualios kasdieninėje advokato bei advokato padėjėjo veikloje.
  • Prof. dr. Virginijus Bitė universitete dirba nuo 2005 m., dėsto įmonių teisės srities dalykus tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis, vadovauja Privatinės teisės institutui, atlieka mokslinius tyrimus (publikuoja straipsnius) įmonių (bendrovių) teisės srityje tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, yra mokslo žurnalo „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos narys, bendrovių teisės mokslininkų tarptautinės grupės narys, stažavosi įvairiuose užsienio universitetuose. Teisine praktika prof. dr. Virginijus Bitė užsiima nuo 2004 m., nuo 2008 m. dirba verslo teisės advokatu, yra Lietuvos Advokatūros Civilinės teisės ir civilinio proceso komiteto pirmininkas bei Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras, veda įvairius mokymus įmonių teisės klausimais.

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. Bendrovės kapitalo samprata ir struktūra
2. Kapitalo didinimo motyvai
3. Kapitalo reikalavimai
4. Kapitalo didinimas rekapitalizacijos tikslais
5. Bendrosios kapitalo didinimo sąlygos
6. Kapitalo didinimo formos ir būdai
7. Didinant kapitalą galimos išleisti akcijos
8. Kapitalo didinimas papildomais įnašais (akcininkų pirmumo teisė įsigyti išleidžiamas akcijas, akcijų emisijos kaina, akcijų pasirašymas, akcijų apmokėjimas)
9. Finansinės pagalbos teikimo bendrovės akcijoms įsigyti apribojimai
10. Kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų
11. Kapitalo didinimas darbuotojų skatinimo tikslais (darbuotojų akcijos, akcijų suteikimas)
12. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas
13. Akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimas, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio
14. Finansų įstaigų ir kitų specialiųjų bendrovių įstatinio kapitalo didinimo ypatumai

Lektoriai

prof. dr. Virginijus Bitė

Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokyklos, Privatinės teisės instituto direktorius.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Praktiniai mokymai
VAIKO NUOMONĖS IŠKLAUSYMAS MEDIACIJOJE
5 temos-40 akad. val.

Vilnius (Spalio 11,12,18,19,26 dienomis) 550.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių