ES TEISĖS ĮTAKA LIETUVOS ADMINIDSTRACINIŲ SANKCIJŲ SISTEMAI (prof. dr. I. Deviatnikovaitė) (4 akad. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai
  • Nacionaliniams viešojo administravimo subjektams taikant sankcijas neretai tenka remtis ES teisės šaltiniais. Atitinkamai ES teisės šaltiniais remiamasi ir teismų jurisprudencijoje, vertinant administracinių sankcijų pagrįstumą. Pastaruoju metu administraciniuose teismuose kyla daug ginčų, susijusių su sankcijų dėl netinkamų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, todėl svarbu tinkamai aiškinti ES teisės šaltinius, susijusius su jų taikymu. Taip pat nagrinėjant tokius ginčus svarbu tinkamai taikyti ESTT jurisprudenciją dėl konkrečių sankcijų taikymo. ES teisės įtaka taip pat akivaizdi Konkurencijos tarybai skiriant sankcijas ūkio subjektams, todėl reikšminga įvertinti, kokie ES teisės šaltiniai reguliuoja sankcijų dėl konkurencijos teisės pažeidimų taikymą, taip pat ES teismų ir Europos Komisijos praktiką, taikant sankcijas konkurencijos srityje.

    Mokymų tikslas – supažindinti su ES teisės taikymo problematika, susijusia su administracinėmis sankcijomis ir įgalinti įgytas žinias tinkamai taikyti praktinėje veikloje.
    Uždaviniai:
  • Suteikti žinių apie ES teisės įtaką nacionaliniams viešojo administravimo subjektams taikant sankcijas;
  • Suteikti žinių apie sankcijų taikymo ypatumus žemės ūkio ir konkurencijos teisės srityse;
  • Ugdyti gebėjimą tinkamai taikyti ES teisės aktus, susijusius su sankcijomis;
  • Ugdyti gebėjimą analizuoti ir priimti tinkamus sprendimus įvairiose praktinėse situacijose.

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. ES teisės įtakos viešojo administravimo subjektams taikant ir teismams vertinant administracines sankcijas, apžvalga.
2. Pagrindiniai ES teisės šaltiniai viešojo administravimo subjektų praktikoje, taikant administracines sankcijas.
3. ES teisės įtakos viešojo administravimo subjektams taikant sankcijas konkrečių viešojo administravimo institucijų (Konkurencijos taryba, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos) veikloje, analizė.

Lektoriai

prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė

Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesorė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

Praktiniai mokymai
VAIKO NUOMONĖS IŠKLAUSYMAS MEDIACIJOJE
5 temos-40 akad. val.

Vilnius (2023 spalio 6-7; 13-14; 21 d.) 550.00 €
Daugiau

SUPERVIZIJA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRŲ VADOVAMS IR PAVADUOTOJAMS
doc. dr. J. Sadauskas ir prof. dr. Odeta Merfeldaitė
16 ak. val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

TEISINĖS DERYBOS
prof. dr. N. Kaminskienė
8 akad. val.

Vilnius 110.00 €
Daugiau

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių