EDUKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ LABORATORIJA

TYRIMŲ KRYPTIS: Tyrimai verslui

TYRĖJŲ GRUPĖ: Valdonė Indrašienė, Violeta Jegelevičienė, Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė, Romas Prakapas, Jolita Dudaitė.

Tyrimai orientuoti į konkrečios organizacijos veiklos specifiškumą. Šie tyrimai leis verifikuoti veiksnius lemiančius darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius bei atskleisti kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos efektyvumo sąsajas, kurti ir įvertinti simuliacinę metodiką, kuria remiantis įmonės darbuotojas kaip vidinis treneris gali ugdyti kitus darbuotojus, suteikdamas jiems ne tik reikiamų žinių, bet ir ugdantis tas kompetencijas (specialiąsias ir bendrąsias kompetencijas), kurios būtinos atliekant priskirtas funkcijas bei atsakomybes.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Simuliacinių mokymosi programų ir metodų kūrimas. Paslaugos UAB „Sergel“ (MITA, Inovaciniai čekiai). (2017-2018).
 • Darbuotojų veiklos efektyvumo ir kvalifikacijos tobulinimo sąsajos. (MITA, Inovaciniai čekiai). (2018). Užsakovas „UAB "KARCHER.
 • Azartinių lošimų ir loterijų paplitimas Lietuvoje. Užsakovas - Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija. (2016-2017).
 • Mišrių ugdymo technologijų kūrimo galimybių studija. (MITA, Inovaciniai čekiai. (2018). Užsakovas - UAB ,,Vilniaus išmanioji akademija“.
 • Mokymasis visą gyvenimą ir įsitvirtinimas darbo rinkoje (2018). Užsakovas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

 

TYRIMŲ KRYPTIS: Švietimo kaitos tyrimai

TYRĖJŲ GRUPĖ: Violeta Jegelevičienė,: Romas Prakapas, Asta Railienė, Odeta Merfeldaitė, Brigita Kairienė, Jolanta Pivorienė, Jolita Dudaitė, Valdonė Indrašienė, Daiva Penkauskienė, Gintautė Žibėnienė.

Tyrimai skirti švietimo novacijų diegimo poreikiams ir galimybėms identifikuoti. Tyrimo rezultatai padės moksliniais argumentais  grįsti švietimo institucijų praktikos kaitą.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • 30-ies metų laikotarpio švietimo reformų rezultatų palyginimas tarp post-sovietinių šalių (2018). Užsakovas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
 • Visos dienos mokyklos situacijos analizės, koncepcijos ir modelio parengimas. (2017 – 2018). Užsakovas – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.
 • Pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis ir stažuotės stebėsena. (2018 – 2019). Užsakovas Ugdymo plėtotės centras.
 • Mokinių tiriamųjų gebėjimų ugdymas. (2017). Užsakovas - Utenos švietimo centras.
 • Verslumo ugdymo praktika ir perspektyva (2012-2014). Mokslinių tyrimų validuotas instrumentas ir rezultatai pristatomi mokslo studijoje: Dudaitė, J., Januškevičiūtė, A., Prakapas, R., Virbalienė, R., & Žibėnienė, G. (2015). Verslumo ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose: mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

 

TYRIMŲ KRYPTIS: Švietimo pagalbos tyrimai

TYRĖJŲ GRUPĖ: Valdonė Indrašienė, Violeta Jegelevičienė, Odeta Merfeldaitė, Romas Prakapas, Asta Railienė,  Brigita Kairienė, Gražina Čiuladienė, Jautrė Šinkūnienė.

Tyrimai skirti identifikuoti suinteresuotų grupių mokymosi ir kitos švietimo pagalbos poreikį, prieinamumą bei savalaikiškumą.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Karjeros specialistams labiausiai reikalingų informacinių priemonių poreikis konsultuojant darbo rinkos ir profesijų galimybių tema bendrojo ugdymo mokyklose. (2018).Užsakovas – Švietimo mainų paramos fondas.
 • Neformalusis švietimas ir savanorystė studijų pasirinkimui ir karjerai. (2017). Užsakovas – Švietimo ir mokslo ministerija.
 • Mokymosi pagalbos teikimas siekiant pasiekimų gerinimo ir bendrųjų ugdymo planų nuostatų įgyvendinimo pagrindinio ugdymo programas vykdančiose mokyklose. (2018). Užsakovas – Švietimo ir mokslo ministerija.
 • Neformaliojo ugdymo priemonių poveikio analizė Lietuvoje. (2016). Užsakovas – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.
 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

 

TYRIMŲ KRYPTIS: Edukacinių technologijų skverbties tyrimai

TYRĖJŲ GRUPĖ: Jolita Dudaitė, Violeta Jegelevičienė, Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė, Romas Prakapas, Valdonė Indrašienė.

Tyrimai orientuoti į naujausių edukacinių sprendimų pritaikymą ir mokslinį pagrindimą pedagoginėje praktikoje kuriant ir adaptuojant didaktines strategijas.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Interaktyviosios mokymo priemonės ugdymo procese (2013-2015). Užsakovas – UAB „Šviesa“.
 • Egzaminatorius.lt produktų edukacinis vertinimas (2014-2015). Užsakovas – UAB TAMO.
 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose

 

TYRIMŲ KRYPTIS: Studijų/mokymosi proceso kokybės tyrimai

TYRĖJŲ GRUPĖ: Gintautė Žibėnienė, Jolita Dudaitė, Irena, Žemaitaitytė.

Tyrimai orientuoti į švietimo elementų, mokymo/studijų kokybės vertinimo, kokybės užtikrinimo aspektus.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Baigiamųjų studijų studentų pasitenkinimas studijomis (2018). Užsakovas – Švietimo ir mokslo ministerija.
 • Bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės mokyklos pažangos samprata, orientuojantis į Geros mokyklos koncepciją (2017). Užsakovas – Nacionalinė okyklų vertinio agentūra.
 • Studijų rezultatų, baigus modulį (dalyką) vertinimas pagal teisės aktų aktualijas, priskyrimas studijų pasiekimo lygmeniui (2017). Užsakovas: Vilniaus kooperacijos kolegija.
 • Profesinio mokymo sistemos Lietuvoje galimybių studija (2015). Užsakovas: Lietuvos dabdavių konfederacija.
 • Studijų rezultatų vertinimas: teorinis ir empirinis pagrindimas: mokslo studija (2014).Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.
 • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ir akreditavimo tvarkos ir kitų susijusių dokumentų analizė ir vertinimas. (2014). Užsakovas: Ugdymo plėtotės centras.
 • Studijų kokybės kriterijai ir jų įgyvendinimas magistrantų požiūriu (2014). Užsakovas: Mykolo Romerio universitetas.
 • Tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas PIAAC (2017-2019). Užsakovas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

 

TYRIMŲ KRYPTIS: Mokymosi pasiekimų, raštingumo, dalykinės kompetencijos tyrimai

TYRĖJŲ GRUPĖ: Jolita Dudaitė.

Tyrimai orientuoti į akademinių pasiekimų, žinių ir gebėjimų testavimą, įvairių raštingumo aspektų matavimą, faktorių, koreliuojančių su mokymosi pasiekimais bei raštingumu, nustatymą. Testų ir anketų sudarymas, pasiekimų, raštingumo bei susijusių faktorių matavimas, statistiškai patikimų ryšių tarp kintamųjų nustatymas.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas PISA (2000-2015). Užsakovas: Švietimo ir mokslo ministerija.
 • Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų tyrimas TIMSS (2002-2011). Užsakovas: Švietimo ir mokslo ministerija.
 • Tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas PIAAC (2017-2019). ). Užsakovas: Švietimo ir mokslo ministerija.
 • Pagrindiniai suaugusiųjų gebėjimai (2017). Užsakovas: – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
 

 

Plačiau...

Kontaktai

Teikiame užsakomųjų mokslinių ir rinkos tyrimų paslaugas. Pagrindinės sritys: teisė, viešasis valdymas, saugumas, verslo vadyba, ekonomika, finansų valdymas, užsienio kalbos, mediacija ir taikus konfliktų sprendimas, psichologoja, edukologija ir kitos kryptys. Dėl išsamesnės informacijos apie užsakomuosius tyrimus krepkitės į Žinių ir technologijų perdavimo skyrių.

Jurga Norkienė

Žinių ir technologijų perdavimo skyriaus vadybininkė

Teikiame užsakomųjų mokslinių ir rinkos tyrimų paslaugas. Pagrindinės sritys: teisė, viešasis valdymas, saugumas, verslo vadyba, ekonomika, finansų valdymas, užsienio kalbos, mediacija ir taikus konfliktų sprendimas, psichologoja, edukologija ir kitos kryptys. Dėl išsamesnės informacijos apie užsakomuosius tyrimus krepkitės į Žinių ir technologijų perdavimo skyrių.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

SOCIOEDUKACINIS DARBAS SU PAAUGLIU: KAIP SUPRASTI, PADĖTI, ĮGALINTI
prof. dr. B. Kairienė
8 akad. val.

Nuotoliniai mokymai 40.00 €
Daugiau

SOCIALINIŲ PROBLEMŲ ANALIZĖ IR JŲ SPRENDIMAS
doc. dr. V. Jegelevičienė
8 akad. val.

Nuotoliniai mokymai 40.00 €
Daugiau

MEDIACIJOS MOKYMAI PRADEDANTIEMS
rugpjūčio 28, rugsėjo 4, 11, 18, 25d.
5 temos-40 akad. val.

Vilnius 450.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių