SUTARČIŲ VYKDYMAS ĮMONIŲ BANKROTO PROCESE: TEISMŲ PRAKTIKOS AKTUALIJOS (doc. dr. S. Mulevičienė) (5 ak. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai
  • Advokatas/advokato padėjėjas turi gerai išmanyti kompleksinius bankroto ir sutarčių teisės ryšius. Praktikoje neretai patenkama į situaciją, kai vienai iš sutarties šalių iškeliama bankroto byla. Tai lemia esminius sutartinių teisinių santykių pokyčius. Žinių apie sutarčių vykdymo bankroto procese ypatumus, problemas ir teismų praktikos niuansus advokatui/advokato padėjėjui gali prireikti tiek atstovaujant klientų, sudariusių sutartis su įmone, kuriai iškelta bankroto byla, interesus, tiek dirbant su bankroto administratoriumi, siekiančiu tinkamai pasinaudoti teise rinktis, kurias sutartis vykdyti bankroto procese.
Mokymų tikslas – supažindinti su aktualiais sutarčių vykdymo įmonių bankroto procese teisiniais aspektais ir įgalinti įgytas žinias tinkamai taikyti praktinėje veikloje.
Uždaviniai:
  • Įtvirtinti mokymų dalyvių gebėjimus įmonių bankroto teisinio reguliavimo praktinio taikymo srityje, ypač privatinės ir bankroto teisės sankirtoje;
  • Atskleisti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria kita sutarties šalis, kai jos kontrahentui iškeliama bankroto byla, ir jos teises bei pareigas šiame procese;
  • Supažindinti su teismų praktikos aktualijomis probleminiais sutarčių vykdymo bankroto procese klausimais.

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. Bankroto bylos iškėlimo įtaka sutartinių teisinių santykių tęstinumui;
2. Bankroto administratoriaus teisės pasirinkti, kurias sutartis vykdyti, įgyvendinimo probleminiai klausimai;
3. Kitos sutarties šalies teisės ir pareigos jos kontrahento bankroto byloje.

Lektoriai

Prof. dr. Salvija Mulevičienė

Mykolo Romerio teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profesorė, Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Praktiniai mokymai
VAIKO NUOMONĖS IŠKLAUSYMAS MEDIACIJOJE
5 temos-40 akad. val.

Vilnius (Spalio 11,12,18,19,26 dienomis) 550.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių