TEISMŲ PRAKTIKA BYLOSE DĖL PIKTNAUDŽIAVIMO TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ TEISĖMIS IR PAREIGOMIS (Lekt. K. Grinevičiūtė) (5 ak. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai

  • Mokymų temos ,,Teismų praktika bylose dėl piktnaudžiavimo tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ir pareigomis. Baudžiamoji atsakomybė už vengimą išlaikyti vaiką" aktualumą lemia vaiko statusas, kuriam suteikta ypatinga apsauga, reikalinga jų gerovei. Smurtas prieš vaikus visada yra opi ir jautri socialinė problema, todėl atvejai, kai smurtaujama prieš vaiką ir teisminiai procesai dėl jų, visada akylai sekami visuomenės ir plačiai aptariami. Todėl svarbu baudžiamojo įstatymo taikytojams žinoti įstatymo leidėjo siekius, teismų praktikos tendencijas ir kt.
  • Vengimas išlaikyti vaiką tai dar viena opi socialinė problema ir vis dar gaji nuomonė, kad veiksmingiausias kovos būdas yra baudžiamosios teisinės priemonės. Lektorės nuomone, baudžiamosios atsakomybės už vengimą išlaikyti vaiką kriterijų nustatymas yra itin svarbus ir turi apsaugoti teisinių santykių dalyvius nuo nepagrįsto jų veikų kriminalizavimo.

Mokymų tikslas – pateikti aktualiausios teismų praktikos apžvalgą dėl piktnaudžiavimo tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ir pareigomis bei dėl vengimo išlaikyti vaiką.

Uždaviniai:

  • Išanalizuoti nusikaltimo, numatyto BK 163 straipsnyje, sudėties požymius.
  • Ištirti piktnaudžiavimo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis normos (BK 163 straipsnis) santykį su kitomis normomis (BK 140, 145).
  • Apžvelgti administracinius nusižengimus, susijusius su vaiko teisių pažeidimais, išskirti baudžiamosios ir administracinės atsakomybės takoskyra problemas.
  • Išskirti sąlygas, dėl kurių galima baudžiamoji atsakomybė už vengimą išlaikyti vaiką

Vieta

Mokymų programa

1. Teismų praktika nusikaltimų dėl piktnaudžiavimo tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ir pareigomis bylose.
2. BK 163 straipsnių santykis su kitomis normomis. Atribojimas nuo administracinės atsakomybės.
3. Vengimas išlaikyti vaiką.

Lektoriai

Lektorė dr. Kristina Grinevičiūtė

Mykolo Romerio teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso instituto lektorė, teisėja.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIACIJOS SIMULIACIJA
mediatorė Indrė Korsakovienė
4 ak.val.

Vilnius 50.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių