LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS ES (doc. dr. L. Šaltinytė) (6 ak. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai

  • Europos Komisija pripažįsta, kad teisiniu požiūriu laisvo prekių judėjimo principas yra svarbiausias elementas, kuriuo iki šiol buvo remiamasi kuriant ir plėtojant vidaus rinką, kurios teikiamais pranašumais dabar naudojasi Europos Sąjungos piliečiai bei įmonės, ir kuri yra ES politikos pamatas. Nepaisant teikiamos naudos, ši laisvė nėra absoliuti: pripažįstama, kad siekiant tam tikrų tikslų, gali būti reikalinga nustatyti laisvo prekių judėjimo apribojimus. Pasinaudodamos leidžiančiomis nukrypti nuostatomis valstybės narės neretai siekia nustatyti šios laisvės apribojimus neleistinais nacionalinės rinkos apsaugos tikslais; kitais atvejais laisvas prekių judėjimas neleistinai apribojamas siekiant tinkamų tikslų, tačiau pasirenkant neproporcingas priemones.
  • Atsižvelgiant į tai, kad valstybių nustatomos taisyklės gali turėti neigiamos (ar net lemiamos) įtakos prekės patekimui į tos valstybės rinką ar cirkuliavimui joje, manytina, kad teisės praktikams, atstovaujantiems prekių importu ar eksportu užsiimančius subjektus, yra itin naudinga išmanyti laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje normas ir suprasti jų taikymo principus. Tokios žinios neabejotinai gali būti naudingos laisvo prekių judėjimo aspektu vertinant ir ginčijant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir tuomet, kai nacionalinės teisės norma, potencialiai galinti riboti laisvą prekių judėjimą, nėra paranki nacionaliniam gamintojui, net ir nevykdančiam importo ar eksporto veiklos.
  • Mokymu metu teorinė informacija gausiai iliustruojama ESTT jurisprudencija,akcentuojamos konkrečios teisinės problemos, fiksuotos Lietuvos Respublikoje (pvz. taip vadinama dešiniavairių automobilių byla ir pan.).

Mokymų tikslas – supažindinti su laisvo prekių judėjimo ES teisinio reguliavimo ir taikymo specifika ir šioje srityje kylančiomis teisinėmis problemomis bei aktualia ESTT praktika ir įgalinti įgytas žinias tinkamai taikyti praktinėje veikloje.

Uždaviniai:

  • Paaiškinti laisvą prekių judėjimą reglamentuojančias normas ir jų taikymo niuansus;
  • Supažindinti su aktualiausia bei kintančia ESTT jurisprudencija šioje srityje;
  • Supažindinti su šios srities gerąja ir blogąja praktika Lietuvos Respublikoje.

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. Muitų ir lygiaverčio poveikio mokėjimų draudimas Europos Sąjungoje;
2. Valstybės vidaus mokesčiai laisvo prekių judėjimo kontekste;
3. Kiekybinių apribojimų ir lygiaverčio poveikio priemonių draudimas Europos Sąjungoje.

Lektoriai

Doc. dr. Loreta Šaltinytė

Mykolo Romerio teisės mokyklos, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto docentė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių