INVESTICINIŲ GINČŲ AKTUALIJOS: VALSTYBĖS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI UŽ TEISĖS AKTŲ PAKEITIMUS (prof. dr. S. Palevičienė) (6 ak. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai
  • Dinamiškas siūlomos temos pobūdis ir didėjantis skaičius bylų bei problemų siūlomoje tematikoje sąlygoja būtinybę detaliau aptarti aktualijas.

Mokymų tikslas - supažindinti advokatus ir advokatų padėjėjus su naujausia užsienio arbitražų praktika investicinių ginčų srityje, identifikuoti esmines problemas bei pasiūlyti galimų jų sprendimo variantus.

Uždaviniai:

  • Aptarti investicijoms taikomos apsaugos apimtis ir nusavinimo aktualius aspektus;
  • Aptarti užsienio investuotojui taikomų atlyginimo būdų specifiką ir arbitražų praktiką šioje srityje;
  • Aptarti investicinių ginčų sprendimo ypatumus, jurisdikcijos klausimus;
  • Aptarti naujos kartos sutartis konkrečiose situacijose.

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. Investuotojų teisių apsaugos apimties problemos pagal laisvos prekybos sutartį su Kanada. ES derybos dėl Transatlantinės laisvos prekybos sutarties su JAV Investicijoms taikomos apsaugos apimtis pagal dvišales investicijų apsaugos ir skatinimo sutartis;
2. Nusavinimas. Teisėtas ir neteisėtas nusavinimas. Problematika susijusi su netiesioginiu nusavinimu. Santykis su valstybės teise keisti teisinį reguliavimą;
3. Užsienio investuotojui taikomi atlyginimo būdai: aktualios investicinių arbitražų praktikos apžvalga;
4. Investicinių ginčų sprendimo ypatumai: nacionaliniai teismai, komercinis arbitražas ir Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID). Ginčų sprendimo pagal Dvišales investicijų apsaugos ir skatinimo sutartis įvairovė. Ginčų sprendimo pagal Energetikos chartijos sutartį ypatumai, investicinių ginčų nagrinėjimo ypatumai ICSID arbitraže;
5. Investicinių ginčų jurisdikciniai klausimai;
6. Naujosios kartos Investicijų teisinės apsaugos sutartys.

Lektoriai

Prof. dr. Solveiga Palevičienė

Mykolo Romerio teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profesorė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Praktiniai mokymai
VAIKO NUOMONĖS IŠKLAUSYMAS MEDIACIJOJE
5 temos-40 akad. val.

Vilnius (Spalio 11,12,18,19,26 dienomis) 550.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių