JURIDINIŲ ASMENŲ ORGANŲ SPRENDIMO NEGALIOJIMO TEISINIAI PAGRINDAI IR JŲ TAIKYMAS TEISMŲ PRAKTIKOJE (prof. V. Bitė) (5 ak. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai
  • Mokymų metu supažindinama su kasdieninėje advokato bei advokato padėjėjo veikloje aktualiais juridinių asmenų organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais teisiniais pagrindais, formuojama teismų praktika ir netinkamų sprendimų požymiais. Tokio pobūdžio ginčai neretai būna labai sudėtingi, kompleksiniai. Aiškus ir gilus minėtų ypatumų išmanymas padės advokatams/advokatų padėjėjams bylose formuoti aiškesnes bei labiau struktūrizuotas šalių procesines pozicijas, pasirinkti tinkamus argumentus, taip pat konsultuojant klientus (bendrovių akcininkus, valdymo organų narius, kreditorius) susijusiais klausimais.
Mokymų tikslas - supažindinti su juridinių asmenų organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais ypatumais bei problemomis, kylančiomis ar tikėtinomis teismų praktikoje.

Uždaviniai:
  • Suteikti klausytojams žinias, leidžiančias geriau suprasti juridinių asmenų organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais ypatumus;
  • Supažindinti su teismų praktikos suformuluotomis taisyklėmis bei tendencijomis.

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. Bendrosios juridinių asmenų sprendimų negaliojimo nuostatos
2. Organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagrindai (prieštaravimas imperatyvioms įstatymo normoms, prieštaravimas steigimo dokumentams, prieštaravimas protingumo, sąžiningumo principams, kiti CK numatyti pagrindai)
3. Teismų vertinamos aplinkybės
4. Organų kompetencija
5. Pranešimo apie šaukiamą susirinkimą tvarka
6. Organų sprendimų priėmimas
7. Bendrosios balsų daugumos nustatymo taisyklės (absoliuti, santykinė (paprasta), kvalifikuota dau­guma, balsų skaičiavimas esant alternatyviems sprendimams).

Lektoriai

prof. dr. Virginijus Bitė

Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokyklos, Privatinės teisės instituto direktorius.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Praktiniai mokymai
VAIKO NUOMONĖS IŠKLAUSYMAS MEDIACIJOJE
5 temos-40 akad. val.

Vilnius (Spalio 11,12,18,19,26 dienomis) 550.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių