VALSTYBĖS POZITYVIOS PAREIGOS PAGAL EŽTK 2, 3, 8 STR. EŽTT BYLOSE PRIEŠ LIETUVĄ (dr. L. Štarienė) (5 ak. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai

  • Mokymų tema: ,,Valstybės pozityvios pareigos pagal EŽTK 2 str. (teisė į gyvybę), 3 str. (kankinimo draudimas) ir 8 str. (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) Europos Žmogaus Teisių Teismo bylose prieš Lietuvą".
  • Advokatai savo veikloje susiduria su įvairaus pobūdžio klausimais, ginant įvairių asmenų teises tiek kalinių teises, tiek ginant asmenis šeimos bylose, taip pat susiduria ir su procesinių teisių apsauga. Per pastaruosius metus prieš Lietuvą buvo priimta nemažai sprendimų, atskleidžiančių tiek teisės, tiek praktikos taikymo trūkumus, komunikuota nemažai naujų bylų tiek dėl kalinimo sąlygų, tiek dėl privataus ir šeimos gyvenimo užtikrinimo. Visa tai patvirtina, kad šie EŽTK materialiniai ir procesiniai aspektai EŽTT bylose prieš Lietuvą yra itin aktualūs. Be to, pastebėtina, kad tai yra ne tik pasikartojantys pažeidimai, bet bylose prieš Lietuvą keliami vis sudėtingesni klausimai (pvz., vaikų bendravimo tvarkos klausimai, teismo sprendimų savalaikis įgyvendinimas šeimos bylose, gimdymo namuose klausimas ir pan.). Advokatams, siekiantiems tinkamai apginti savo kliento interesus, būtina žinoti naujausias tendencijas EŽTT praktikoje bei kylančias EŽTK įgyvenimo problemas bylose prieš Lietuvą.

Mokymų tikslas – supažindinti su naujausiomis tendencijomis ir EŽTT praktika EŽTK 2,3 ir 8 straipsnių įgyvendinimo srityje, įgalinti perteiktas žinias tinkamai taikyti praktinėje veikloje.

Uždaviniai:

  • Perteikti žinias apie EŽTT naujausias tendencijas EŽTK 2,3 ir 8 straipsnių įgyvendinimo kontekste;
  • Perteikti žinias apie praktines kylančias problemas EŽTT bylose prieš Lietuvą;
  • Ugdyti gebėjimą tinkamai taikyti EŽTT praktikoje išvystytus principus dėl EŽTK 2,3 ir 8 straipsnių praktinėje advokato veikloje;
  • Ugdyti gebėjimą analizuoti ir priimti tinkamus sprendimus įvairiose praktinėse situacijose atstovaujant klientą EŽTT bylose prieš Lietuvą.

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1. Kalinimo sąlygos
2. Jėgos panaudojimo klausimas
3. Smurtas artimoje aplinkoje
4. Veiksmingo tyrimo atlikimas ir senaties terminai
5. Kompensacinės priemonės bylose dėl netinkamų kalinimo sąlygų
6. Geriausių vaiko interesų apsauga
7. Sprendimo vykdymas šeimos bylose
8. Kalinių teisių užtikrinimas pagal EŽTK 8 str.

Lektoriai

Dr. Lijana Štarienė

Mykolo Romerio universiteto Žmogaus teisių laboratorijos narė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių