TARPTAUTINĖ TEISĖ: AKTUALIAUSI KLAUSIMAI (dėstytojų kolektyvas) (22 ak. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai
 • Tarptautinė teisė – savarankiška teisės sistema, pasižyminti daugybe ypatybių, skiriančių ją nuo nacionalinės teisės sistemų bei kitų teisės sistemų (pvz., ES teisės). Tarptautine teise yra paremtas visas tarptautinis bendradarbiavimas, jos išmanymas yra reikalingas bet kuriuose teisiniuose klausimuose, kurie peržengia vienos valstybės ribas arba turi kitokio pobūdžio “tarptautinį elementą”, be to, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos tarptautinės sutartys laikomos sudėtine Lietuvos teisės sistemos dalimi. Tarptautinės teisės išmanymas būtinas sprendžiant ginčus su tarptautiniu elementu, rengiant dokumentus tarptautiniams teismams, atstovaujant juose, suteikiant teisinę pagalbą ir kt. Šiame mokymų segmente sutelkiamas dėmesys į tas tarptautinės teisės problemas su kuriomis, tikėtina, gali susidurti advokatas/advokato padėjėjas kasdienėje veikloje, kaip antai: nacionalinės ir tarptautinės teisės santykis, tarptautinė diplomatinė ir konsulinė teisė, pilietybė ir valstybės imunitetas, tarptautinė privatinė teisė bei tarptautinė oro teisė.

Mokymų tikslas – supažindinti su aktualiais tarptautinės teisės taikymo ir aiškinimo klausimais nacionalinės ir tarptautinės teisės santykio, tarptautinės diplomatinės ir konsulinės teisės, pilietybės ir valstybės imuniteto, užsieniečių statuso, tarptautinės privatinės teisės bei tarptautinės oro teisės srityse, kurie gali būti aktualūs advokato ar advokato padėjėjo praktinėje veikloje, įgalinti perteiktas žinias tinkamai taikyti praktinėje veikloje.

Uždaviniai:

 • Atnaujinti ir papildyti advokato ar jo padėjėjo tarptautinės teisės žinias naujausiais tarptautinės teisės pokyčiais;
 • Įgalinti identifikuoti tarptautines teisines problemas, rasti jų sprendimo būdus pagal kliento poreikius;
 • Suteikti žinias ir gebėjimus atstovauti klientų interesus nacionaliniuose teismuose, kai bylos turi tarptautinės teisės elementą, tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose, žinias ir gebėjimus parengti reikalingus dokumentus.

Vieta

Vilnius

Mokymų programa

1 tema. Tarptautinės ir valstybinės vidaus (nacionalinės) teisės santykis (4 val.) (prof. dr. Saulius Katuoka)

 • Bendrieji tarptautinės ir nacionalinės teisės santykio klausimai, skirtingų valstybių praktika (Monizmas (Kontinentinė Europa), dualizmas (Jungtinė Karalystė, JAV).
 • Tarptautinių sutarčių rūšys tarptautinės ir nacionalinės teisės santykio kontekste: įprastinės sutartys ir tiesioginio veikimo (self-executing) sutartys.
 • Tarptautinės teisės ir Lietuvos Respublikos teisės santykis. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Lietuvos teismų praktika, susijusi su tarptautinės teisės ir Lietuvos Respublikos teisės santykiu.

Aktualumas: kaip nurodoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos tarptautinės sutartys laikomos sudėtine Lietuvos teisės sistemos dalimi. Įvairios valstybės turi skirtingas tarptautinės ir nacionalinės teisės santykio sistemas, kurias būtina išmanyti sprendžiant bylas, kuriose gali prireikti taikyti užsienio valstybės teisę ir/arba teisę, kildinamą iš tarptautinių sutarčių.

2 tema. Diplomatinė ir konsulinė teisė (4 val.) (dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė)

 • Diplomatinių atstovybių, diplomatų, konsulinių įstaigų ir konsulinių agentų statuso reguliavimo pagrindai tarptautinėje teisėje.
 • Diplomatinių atstovybių, jų darbuotojų, diplomatų, konsulinių įstaigų, konsulinių agentų privilegijos ir imunitetai.
 • Svarbiausia teismų praktika, susijusi su diplomatiniais ir konsuliniais klausimais (2010 m. EŽTT sprendimas byloje Cudak prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 15869/02) ir susiję LR AT sprendimai bylose 3K-3-203/2001, 3K- 3- 404/2010), Umaru Dikko atvejis (diplomatinis paštas). Konsulinės įstaigos. LaGrand ir Avena bylos (konsulinė notifikacija), Rissman ir Strom bylos (imunitetas už konsulines funkcijas))

Aktualumas:

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos veikia kiekvienos valstybės teritorijoje, šių institucijų ir buvimo valstybių bei jų piliečių santykius veikia ne tik nacionalinės, bet ir tarptautinės teisės normos, kurias būtina išmanyti ir atstovaujant nacionalinės valstybės piliečių interesus, ir sprendžiant konsulinės pagalbos klausimus, ir atstovaujant užsienio institucijas.

3 tema. Pilietybė ir užsieniečių teisinė padėtis (4 val.) (prof. Dr. Lyra Jakulevčienė)

Pagrindinės tarptautinės teisės nuostatos dėl pilietybės. Valstybės
 • piliečių, esančių užsienyje, diplomatinė apsauga.
 • Pilietybės įgijimas ir netekimas. Vaikų pilietybė. Dviguba pilietybė. Asmenų be pilietybės teisinė padėtis.
 • Užsieniečių teisinė padėtis, jos ryšys su Europos Sąjungos teise bei tarptautine prieglobsčio teise.

Aktualumas: emigracija, imigracija, laisvas asmenų judėjimas ir intensyvūs tarptautiniai ryšiai lemia daug situacijų, kuomet kyla neaiškumų ne tik dėl asmens pilietybės nustatymo, bet taip pat ir teisių bei pareigų, susijusiu su pilietybe, pilietybių daugetu ar bepilietybe, taip pat – užsieniečių teisinio statuso klausimai. Norint atstovauti tokių asmenų interesus nacionalinėse ar tarptautinėse institucijose, būtinos ir tarptautinės teisės žinios bei praktikos išmanymas.

4 tema. Šeimos santykiai su užsienio elementu: jurisdikcija ir taikytina teisė (6 val.) (doc. dr. Katažyna Mikša)

 • Jurisdikcija ir taikytina teisė bylose dėl santuokos nutraukimo, separacijos ir santuokos pripažinimo negaliojančia. Jurisdikcija ir taikytina teisė bylose dėl išlaikymo prievolių.
 • Jurisdikcija ir taikytina teisė bylose dėl tėvų pareigų vaikams
 • Tarptautinio vaikų grobimo civiliniai aspektai

5 tema. Tarptautinis keleivių vežimas: žalos atlyginimo klausimai (4 val.) (prof. dr. Regina Valutytė)

Reglamento 261/2004 ir 1999 Monrealio konvencijos sąveika. Atsakomybės ribos. Terminai. Jurisdikcija. Keleivių teisės juos atsisakius vežti. Keleivių teisės skrydį atšaukus. Keleivių teisės skrydį atidėjus. Ypatingų aplinkybių samprata. Žalos atlyginimas keleivio kūno sužalojimo ar mirties atveju. Žalos atlyginimas bagažo vėlavimo, sugadinimo, praradimo atveju.

Lektoriai

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė

Mykolo Romerio Teisės mokyklos profesorė, dekanė.

Prof. dr. Saulius Katuoka

Mykolo Romerio teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius.

Prof. dr. Regina Valutytė

Mykolo Romerio universiteto vicerektorė.

Doc. dr. Katažyna Mikša

Mykolo Romerio teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto docentė.

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė

Mykolo Romerio teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių