DOKUMENTŲ VALDYMO PERTVARKA LIETUVOJE: POKYČIAI IR BŪTINIAUSI DARBAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE (Lekt. R. Grigonienė) (6 ak. val.)

  • Maloniai kviečiame į lektorės Rasos Grigonienės mokymus ,,Dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje: pokyčiai ir būtiniausi darbai sveikatos priežiūros įstaigose" (6 ak. val.)
     
  • 2020 m. sausio 1d. įsigaliojo esminė dokumentų valdymo sistemos pertvarka Lietuvoje. Jau galioja naujos Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, pakeistas Dokumentų ir archyvų įstatymas ir kt. Pertvarkos siekis – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų dokumentuose; nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus; leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant originalus ir kt. Sveikatos priežiūros įstaigos kviečiamos sužinoti naujoves, pasirengti pertvarkai ir naujai planuoti būsimus darbus dokumentų valdymo srityje.
     
  • Lektorė Rasa Grigonienė - Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Mykolo Romerio universitetas, Darbo teisės specializacija). Lektorė mokymuose derina tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus. Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės, personalo bei dokumentų valdymo klausimais, atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus. Rasa Grigonienė leidžia knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose, parengusi keletą metodinių priemonių. 2014 m. su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė monografija „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.Lektorė dažnai skaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m. praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei personalui patirties. Taip pat dėsto Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokykloje, yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.

Vieta


Didlaukio g. 55, Vilnius 08303

Mokymų programa

Dokumentų valdymo reformos esmė, tikslai, pakeistas teisinis reguliavimas.
Procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis.
Kaip nauja reforma atsilieps sveikatos priežiūros įstaigoms? Kokie laukia pasikeitimai kasdieniniame administravime?

Dokumentų rengimo pokyčiai (naujos Dokumentų rengimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 2020 m. sausio 1d.).
Dokumento elementų išdėstymo pakeitimai.
Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.
Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.
Vaizdo ir garso dokumentų rengimo ypatumai.
Įrašų rengimo ypatumai.

Teisės aktų rengimo reikalavimai.
Pavyzdžiai, dažniausių klaidų sveikatos priežiūros įstaigų dokumentuose analizė.

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos pokyčiai (naujos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, įsigaliojusios nuo 2020 m. sausio 1d.).
Dokumentų registravimas: registrai arba informacinės sistemos.
Dokumentacijos planavimas: bylų dokumentacijos planas arba funkcijų dokumentacijos planas.
Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigoms
Dokumentų tvarkymas, atsižvelgiant į dokumentacijos plano sudarymą. Nebelieka prievolės numeruoti ilgai saugomų bylų lapus.
Ilgai saugomų dokumentų tvarkymo ir užbaigtų bylų apskaitos pokyčiai. Kada galima nesudaryti Bylų apyrašų ? Ir kiti klausimai.

Dokumentų saugojimo pokyčiai.
Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma ir kt. (naujos Dokumentų saugojimo taisyklės bei Popierinių dokumentų išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas, įsigalioję nuo 2020 m. sausio 1d.).

 

Kaina: 60.00 €
Liko 20 vietų!

Lektoriai

Lektorė Rasa Grigonienė

Mykolo Romerio teisės mokyklos, Privatinės teisės instituto dėstytoja.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

PRIVALOMA MEDIACIJA ŠEIMOS GINČUOSE
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir O. Intė
8 akad. val.

Vilnius 120.00 €
Daugiau

DOKUMENTŲ VALDYMO PERTVARKA LIETUVOJE: POKYČIAI IR BŪTINIAUSI DARBAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
Lekt. R. Grigonienė
6 ak. val.

Vilnius 60.00 €
Daugiau

SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS SĖKMĖS IR LAIMĖS SAVIKŪRA
doc. dr. G. Žibėnienė
8 akad. val.

Vilnius 40.00 €
Daugiau

PROFESINIS PERDEGIMAS IR JO PREVENCIJA
prof. dr. V. GUDŽINSKIENĖ
8 akad. val.

Vilnius 40.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių