MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ LABORATORIJA

TYRIMŲ KRYPTIS: Mokytojų kompetencijų tyrimai

TYRĖJŲ GRUPĖ: Romas Prakapas, Violeta Jegelevičienė, Valdonė Indrašienė, Asta Railienė, Odeta Merfeldaitė.

Tyrimai orientuoti į mokyklos vadovų ir mokytojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų vertinimą, kompetencijų tobulinimo poreikių nustatymą. Tyrimai atliekami taikant originalius validuotus tyrimo duomenų rinkimo instrumentus. Esant poreikiui yra galimybė kontekstualizuoti tyrimų instrumentus panaudojant validuotas tyrimų skales.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvoje būklė ir plėtros galimybės (2011 - 2013). Užsakovas – Ugdymo plėtotės centras.
 • Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų bendrųjų ir didaktinių kompetencijų vertinimas (2016-2017). Užsakovas - Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.
 • Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo(si) poreikio ir turinio analizė (2017-2018). Užsakovas – Ugdymo plėtotės centras.
 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose

 

TYRIMŲ KRYPTIS :  Pažeidžiamų visuomenės grupių sveikatos stiprinimas

TYRĖJŲ GRUPĖ: Vida Gudžinskienė, Irena Žemaitaitytė, Gražina Čiuladienė, Violeta Jegelevičienė, Alina Petrauskienė, Asta Railienė, Agata Katkonienė, Valdonė Indrašienė, Jolanta Pivorienė, Alina Petrauskienė.

Tyrimai, padedantys užsakovams kuriant ir validuojant tyrimo instrumentus.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Studentų alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo aukštosiose mokyklose situacijos tyrimas. (2016). Užsakovas - Švietimo ir mokslo ministerija.
 • Sveikatos stiprinimo poreikio ir prieinamumo senjorams tyrimas (2018-2020).  Užsakovas - Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.
 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

 

TYRIMŲ KRYPTIS: Vaikų globos sistemos tyrimai

TYRĖJŲ GRUPĖ: Jolanta Pivorienė, Alina Petrauskienė, Brigita Kairienė, Vida Gudžinskienė, Rita Raudeliūnaitė.

Tyrimai analizuojantys vaikų globos sistemos kaitą, reformos eigą ir padarinius, darbuotojų kompetencijas ir tarprofesinį bendradarbiavimą vaiko globos sistemoje.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Dalyvavimas tarptautiniuose tyrimų projektuose „ Erasmus+ Strateginės partnerystės projektas „Empowering Residential Child Care Through Interprofessional Training (2018-2021), Mokymosi visą gyvenimą Erasmus daugiašalis projektas „On the borders between residential child care and mental health treatment in Europe” (2012-2015).
 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

 

TYRIMŲ KRYPTIS: Socialinių paslaugų analizės tyrimai

TYRĖJŲ GRUPĖ: Jolanta Pivorienė, Raminta Bardauskienė, Alina Petrauskienė, Jautrė Šinkūnienė, Irena Žemaitaitytė, Vida Gudžinskienė.

Tyrimai analizuojantys įvairius socialinių paslaugų teikimo aspektus.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

 

TYRIMŲ KRYPTIS: Socialinio darbo krypties  tyrimai

TYRĖJŲ GRUPĖ: Raminta Bardauskienė, Rita Raudeliūnaitė, Justinas Sadauskas, Tomas Butvilas.

Tyrimai orientuoti į socialinio darbo problemų lauką, padedantys politikos formuotojams ir įgyvendintojams ieškoti inovatyvių socialinių problemų sprendimo.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Šeimos instituto stiprinimas: poreikiai ir galimybės. (2008). Užsakovas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

 

TYRIMO KRYPTIS : Kiti socialinių reiškinių tyrimai

TYRĖJAI: Vida Gudžinskienė, Rita Raudeliūnaitė.

Tyrimai skirti identifikuoti mokymosi sunkumus, kylančius dėl nepalankių aplinkos veiksnių, pradinėse klasėse, nes laiku nesuteikus pagalbos vaikui, gali sutrikti jo psichosocialinė raida. Pažymėtina, kad Lietuvoje stokojama mokslinių tyrimų, analizuojančių mokinių, tame tarpe ir pradinių klasių,  mokymosi sunkumus, kylančius dėl nepalankių aplinkos veiksnių.

 • Pradinių klasių mokinių mokymosi sunkumai, kylantys dėl nepalankių aplinkos veiksnių  tyrimai.

Patirtis vykdant tokio pobūdžio tyrimus:

 • Tyrėjų grupės narių publikacijos šalies ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose.Plačiau...

Kontaktai

Teikiame užsakomųjų mokslinių ir rinkos tyrimų paslaugas. Pagrindinės sritys: teisė, viešasis valdymas, saugumas, verslo vadyba, ekonomika, finansų valdymas, užsienio kalbos, mediacija ir taikus konfliktų sprendimas, psichologoja, edukologija ir kitos kryptys. Dėl išsamesnės informacijos apie užsakomuosius tyrimus krepkitės į Žinių ir technologijų perdavimo skyrių.

Jurga Norkienė

Žinių ir technologijų perdavimo skyriaus vadybininkė

Teikiame užsakomųjų mokslinių ir rinkos tyrimų paslaugas. Pagrindinės sritys: teisė, viešasis valdymas, saugumas, verslo vadyba, ekonomika, finansų valdymas, užsienio kalbos, mediacija ir taikus konfliktų sprendimas, psichologoja, edukologija ir kitos kryptys. Dėl išsamesnės informacijos apie užsakomuosius tyrimus krepkitės į Žinių ir technologijų perdavimo skyrių.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIACIJOS SIMULIACIJA
mediatorė Indrė Korsakovienė
4 ak.val.

Vilnius 50.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių