ANGLŲ KALBA TARPKULTŪRINĖJE VERSLO KOMUNIKACIJOJE/ ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION (prof. dr. L. Selmistraitis) (8 akad. val.)

LT:
  • Kurso Anglų kalba tarpkultūrinėje verslo komunikacijoje (B1-B2) tikslas – išugdyti gebėjimus vartoti verslo anglų kalbą laikantis bendros visiems europiečiams ir kitų kultūrų atstovams kultūros, tolerancijos principo, sąmoningai vengiant komunikacijos strategijos pažeidimų. Kursas paremtas darbu su autentiškais pažintiniais verslo dokumentais ir video medžiaga, ugdant  gebėjimus vartoti anglų kalbą tarpkultūrinėje terpėje. Darbo pokalbis tarptautinėje kompanijoje, derybų vedimas su tarptautiniais partneriais, darbas tarptautinėje komandoje Lietuvoje, tarpasmeninė komunikacija su kitų tautų atstovais, atostogos užsienio šalyje, užsieniečių mokymas – tai tik keletas gyvenimiškų situacijų, kurios reikalauja specifinių anglų kalbos ir komunikacijos žinių.
  • Kursų metu dalyviai simuliuos galimas gyvenimiškas situacijas, nagrinės realių kompanijų probleminius klausimus, dirbs grupėse diskutuodami ir spręsdami verslo klausimus tarptautiniame kontekste. Komunikaciniu principu paremtuose užsiėmimuose kiekvieno iš kursų dalyvio pažanga priklausys nuo to, kiek jis/ji norės praturinti savo žodyną, patobulinti sakinių konstrukcijas, suvokti bendraujant su kitų kultūrų atstovai galimai iškilsiančius probleminius momentus, būti etišku ir korektišku apginant savo idėjas. Mokymasis kursų metu – tai kultūrų dialogas vienos bendruomenės viduje, tinkamų kalbinių priemonių taikymas, laikantis tarpkultūrinės komunikacijos strategijų ir vengiant kultūrinių nesusipratimų ir konfliktų.    
EN:
  • The course English for International Business Communication (B1-B2) is aimed at the development of skills of using business English with respect to the ethical principles common for all Europeans and representatives of other cultures, the principle of tolerance, conscious avoiding of the violation of intercultural communication strategies. The course is based on work with authentic business-related documents and video materials developing skills of using English in international environment. A job interview at the international company,  negotiation with international partners, work at the multinational in Lithuania, interpersonal communication with representatives of different cultures, holidays abroad exploring lifestyle of local people, teaching of foreigners – these are just some of the real life situations which require specific knowledge of English and skills of communication.
  • During the course, which is based on communicative methodology, the attendees simulate real life situations, analyse problematic issues of real companies, work in groups discussing and solving business problems in international context. The advance of each attendee will depend on the level of his/her willingness and strive for enriching of one’s vocabulary, improvement of sentence structure, preventing of possible intercultural clashes in communication with foreigners, being ethically correct while defending one’s opinion. The process of learning reminds a dialogue between cultures inside of one community and includes the active choice and application of relevant for the communicative situation linguistic means paying attention to strategies of intercultural communication and avoiding cultural misunderstandings and conflicts.  
Intensyvus (kontaktinis) kursas - 8 akad. val.
Nuotolinis kursas - 4 k. po 2 akad. val.
Kaina grupei - nuo 450 EUR; optimalus dalyvių skaičius - iki 10.
Kaina asmeniui 60 EUR.
Kursų lygis - B1/B2.
  Galime parengti autorinius kursus ir pagal įmonių/įstaigų poreikius bei pageidavimus ar aukštenio (C1)/ žemesnio (А2) lygio.
 

Vieta

Mokymų programa

Lektoriai

Prof. dr. Linas Selmistraitis

Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto profesorius

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių