ANTIKORUPCINIS UGDYMAS MOKYKLOJE (doc. dr. Andrius Sprindžiūnas) (8 AKAD. VAL)

ANTIKORUPCINIS UGDYMAS MOKYKLOJE.
Praktinis seminaras
.

Doc.dr. Andrius Sprindžiūnas.
(8 akad. val.)

Tikslas – susipažinti su naujausiomis formaliajam ir neformaliajam antikorupciniam ugdymui skirtomis metodikomis ir galimybėmis integruoti antikorupcinį ugdymą į kitus bendrojo lavinimo dalykus (ypač pilietinį, dorinį, socialinį, informacinį, ekonominį ugdymą, istorijos ir gimtosios kalbos dalykus), be to, įgyti žinių apie korupcijos reiškinio esmę, priežastis, apraiškas ir pasekmes, pagilinti supratimą apie korupcijos žalą visuomenei ir valstybės raidai, ugdyti pilietinį sąmoningumą ir etinėmis vertybėmis pagrįstą nepakantumą korupcijai, įgyti praktinės patirties taikant antikorupcinio ugdymo metodikas.

 

  1. Antikorupcinio ugdymo prielaidos ir svarba. Nacionalinė kovos su korupcija programa ir Nacionalinės švietimo agentūros leidiniai antikorupcinėms nuostatoms ugdyti.
  2. Korupcijos reiškinio samprata, apraiškos, priežastys, pasekmės. Kaip kalbėti apie korupciją su mokiniais?
  3. Antikorupcinio ugdymo turinio integravimo į formaliojo ugdymo dalykus galimybės. Praktiniai pavyzdžiai.
  4. Projektinės mokinių veiklos galimybės, bendradarbiavimas su valstybinėmis bei nevalstybinėmis organizacijomis, informacinių technologijų taikymas ugdant antikorupcines nuostatas.

 

Vieta

Mokymų programa

Lektoriai

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIACIJOS SIMULIACIJA
mediatorė Indrė Korsakovienė
4 ak.val.

Vilnius 50.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių