ORGANIZACIJŲ ATSPARUMO UŽTIKRINIMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SEKTORIUJE (8 ak. val.) (lekt. Jolita Gečienė)

 • Kviečiame įsigyti mokymus ,,Organizacijų atsparumo užtikrinimas socialinių paslaugų sektoriuje" (8 ak. val.)
   
 • LektorėJolita Gečienė, Mykolo Romerio universiteto afilijuotoji lektorė ir doktorantė, Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė, Anykščių socialinės globos namų direktorė, Vyriausiosios socialinių darbuotojų atestacijos komisijos narė. Nuo 2006 m. Suomijoje (Helsinkyje) įgijusi Lyderystės (mentoringo) kvalifikaciją. 2019 m. suteiktas streso valdymo programos „Mindfulness Based Stress Reduction“ ambasadoriaus statusas. Vadovavimo patirtis Socialinių paslaugų sektoriuje – 12 m. Andragogo – lektoriaus patirtis – 15 m.
   
 • Mokymų temos santrauka – mokymuose analizuojamas socialines paslaugas teikiančių organizacijų atsparumo nenumatytiems atvejams fenomenas. Formuojamas įgūdis įžvelgti galimas rizikas, įsivardinti organizacijos patiriamus sunkumus, numatant žingsnius ir sprendimus jų įveikai.
   
 • Mokymų tikslas – stiprinti profesinės veiklos kompetencijas, užtikrinant atsparumą nenumatytiems įvykiams socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.
   
 • Mokymų tikslinė grupė – mokymai skirti socialines paslaugas teikiančių organizacijų darbuotojams (vadovams, padalinių ir skyrių vadovams, socialiniams darbuotojams).
   
 • Siekiami mokymų rezultatai:
 • mokymų dalyviai žinos kaip užtikrinamas organizacijų atsparumas;
 • įgis praktinių įgūdžių įveikiant sunkumus ir problemines situacijas organizacijoje; lavins strateginio mąstymo, planavimo ir veiklos organizavimo įgūdžius;
 • diskutuos ir reflektuos asmeninę patirtį, susijusią su nenumatytų situacijų valdymu; gebės parinkti priemones ir etapiškai taikyti veiksmus, įtakojančius socialines paslaugas teikiančių organizacijų atsparumą ir kt.

   
 • Mokymų metodai: teorinės medžiagos pristatymas, vaizdinė medžiaga, praktinių įgūdžių ugdymas dirbant grupėse bei individualiai, atvejų analizė, diskusija, refleksija.
Dėl mokymų užsakymo susisiekite el. paštu spokiene@mruni.eu arba telefonu 86 898 5555

Vieta

Mokymų programa

Lektoriai

Lekt. Jolita Gečienė

MRU afilijuotoji lektorė ir doktorantė, Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių