SVEIKATINIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR ADMINISTRAVIMO NAUJOVĖS (doc. dr. K. Štaras, prof. dr. D. Jankauskienė, lekt. D. Grikšienė) (24 akad. val.)

 • 2020 m. gegužės 13,14,15 dienomis maloniai kviečiame Jus į 24 akademinių valandų trukmės Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo programos mokymus  „Sveikatinimo veiklos organizavimo ir administravimo naujovės“, kuriuos organizuoja Mykolo Romerio universiteto Sveikatos tyrimų laboratorija.
   
 • Mokymų programa sudaryta remiantis aukščiausios ir viduriniosios grandies sveikatos priežiūros įstaigų vadovų tarptautinių kvalifikacijos tobulinimo kursų vadybos srityje moduliu ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo programos modulio pagrindu ir yra patvirtinta Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-451 tobulinimo programų sąvade.
   
 • Tikslinė klausytojų grupė – asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, sveikatos priežiūros vadybininkai.
   
 • Modulio tikslas – supažindinti su pagrindinėmis sveikatos priežiūros valdymo ir administravimo inovacijomis pirminėje, antrinėje ir tretinėje, ambulatorinėje bei stacionarinėje sveikatos priežiūroje, taip pat su darbuotojų veiklos ir kompetencijų vertinimo modelio taikymu praktikoje.
   
 • Įgytos kompetencijos ir gebėjimai – mokymus baigusieji asmenys gebės panaudoti teorines žinias ir praktinius įgūdžius viešojo administravimo, e. sveikatos valdymo modernizavimui bei e. sveikatos paslaugų bei kokybės gerinimo įgyvendinimui bei paslaugų efektyvumui, personalo vertinimui bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir kompetencijų modernizavimui. Kursuose įgysite žinių apie pirminės sveikatos priežiūros valdymo naujoves ir jos organizavimo principus, e. sveikatos teisinę aplinką, įskaitant pagrindinius teisinio reglamentavimo aspektus, elektroninių paslaugų ir elektroninių viešųjų paslaugų sampratas bei šiuolaikinę personalo valdymo sistemą.
   
 • Mokymus kuruoja Ekspertinės veiklos ir mokymų skyriaus vadovė dr. Indrė Špokienė.
  Dėl registracijos ir kitais klausimais prašome kreiptis: spokiene@mruni.eu, tel. 2714 468

 

Vieta


Didlaukio g. 55, Vilnius 08303

Mokymų programa

Mokymų  programa yra suderinta su LR sveikatos apsaugos ministerija. Išklausius mokymus vadovams užskaitomos kvalifikacijos tobulinimo valandos ir išduodamas pažymėjimas.

Lektoriai

Doc. dr. Kęstutis Štaras

 VšĮ Centro poliklinikos direktorius, VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos docentas, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narys, mokslų daktaras, Europos gydytojų vadovų sąjungos narys, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos narys, Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys, nuo 2015 m. LR SAM e. sveikatos valdybos narys.

Prof. dr. Danguolė Jankauskienė

Mykolo Romerio universiteto profesorė, sveikatos politikos ir vadybos programos dėstytoja bei Sveikatos tyrimų laboratorijos vadovė, taip pat Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų direktorė medicinai ir slaugai.

Lektorė Daiva Grikšienė

 Mykolo Romerio universiteto socialinių mokslų vadybos krypties doktorantė, lektorė, VšĮ Centro poliklinikos administratorė, nuo 2015 m. VšĮ Centro poliklinikoje koordinuoja e. sveikatos, slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų projektus. Dalyvavo projekte „Better live the end of life“ bei kituose tarptautiniuose projektuose.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

TĖVŲ VALDŽIOS IR VAIKO TEISIŲ SANTYKIS: ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS
prof. dr. B. Kairienė
8 akad. val.

Internetinė erdvė per Microsoft Teams programą. 40.00 €
Daugiau

NETEISMINĖ MEDIACIJA ADMINISTRACINIUOSE GINČUOSE
8 ak.val.

Nuotoliniai mokymai 100.00 €
Daugiau

NUOTOLINIŲ MEDIACIJOS MOKYMŲ PRADEDANTIEMS CIKLAS
5 temos 40 akad. val.

Nuotoliniai mokymai 450.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių